۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

شکست مذاکرات بازاریان و ادامه یافتن اعتصاب و اعتراضات در بازاربنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" مذاکرات نمایندگان بازاریان پارچه فروش با افرادی که تحت نام مسئولین مالیاتی حضور داشتند به نتیجه نرسید و بازاریان به آنها اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب و اعتراضات ادامه خواهند داد.
روز شنبه 9 مهر ماه حوالی ساعت 09:30 مذاکرات نمایندگان بازاریان پارچه فروش با افرادی که خود را مسئولیت مالیاتی می نامیدند بدون هیچ نتیجه ای به پایان رسید و بار دیگر مسئولین مالیاتی به وعده هایی که به بازاریان داده بودند عمل نکردند.
در حالیکه مسئولین اداره مالیات در بسیج 305 امام حسین مستقر در بازار تهران با تعدادی از نمایندگان بازاریان در حال مذاکره بودند، سایر بازاریان پیرامون این مرکز سرکوبگر بازاریان تجمع کرده بودند . افرادی که خود را از مسئولین مالیاتی می نامیدند از سایر بازاریان معترض می خواستند که آنها هم به درون مرکز بسیج بیایند ولی بازاریان از ورود به آنجا خوداری کرده و به آنها اعلام کردند که توافق نامه را امضاء و نیازی به ورود آنها به بسیج نیست.
پس از عدم امضای توافق نامه توسط افرادی که خود را مسئولین اداره مالیات می نامند، اعتصاب و اعتراض در بازار ادامه یافت و گفته می شود که سایر اصناف قرار است به اعتصاب و اعتراضات بازاریان پارچه فروش بپیوندند.بازاریان پارچه فروش اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب و اعتراضات ادامه خواهند داد.
از طرفی دیگر نیروهای سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی ها در اطراف بازار با خودروهای خود مستقر شده اند تا با ایجاد فضای رعب و وحشت از راهپیمایی بازاریان جلوگیری کنند.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
09 مهر 1390 برابر با اول اکتبر 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: