۱۳۹۰ مهر ۸, جمعه

انتقال 12 زندانی به سلولهای انفرادی زندان لاکان رشت جهت اجرای حکم اعدام

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز پنجشنبه 7 مهر ماه 12 نفر از زندانیان زندان لاکان رشت که محکوم به اعدام شده بودند جهت اجرای حکم اعدام به سلولها انفرادی این زندان منتقل شدند.
زندانیان عادی که به سلولهای انفرادی منتقل شدند متهم به داشتن مواد مخدر می باشند.
سیاست اعدام های گروهی و در ملاعام توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و بدستور صادق لاریجانی رئیس منصوب وی در قوۀ قضاییه و از جنایتکاران علیه بشریت به اجرا گذاشته می شوند.هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم ایران است.از زمان انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوۀ قضاییه صدور و اجرای احکام اعدام به صورت جهشی روبه افزایش بوده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های گروهی و در ملاعام را بعنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل وکمیسر عالی حقوق بشرخواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
08 مهر 1390 برابر با 30 سپتامبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: