۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه

انتقال جمعی زندانیان به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام


بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح روز چهارشنبه ۴ زندانی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی  زندان بندرعباس منتقل شدند.
روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۴ زندانی از بندهای جوانان و سایر بندها به سلولهای انفرادی زندان بندر عباس منتقل شدند . ۲ تن از زندانیان از بند جوانان می باشند و هنگام دستگیری زیر سن قانونی بوده اند. اسامی این ۲ زندانی که در سنین نوجوانی دستگیر شدند  عبارتند از احمد رحیمی ۲۰ ساله و و بیش از ۳ سال در بند جوانان زندانی است و امید شکاری که در حال حاضر  ۲۱  ساله  می باشد.
 زندانی دیگربا نام ضرغام حدود ۳۰ ساله می باشد و نام نفر چهارم هنوز نامشخص است.
رژیم ولی فقیه پس از گزارشهای نقض حقوق بشر دبیر کل سازمان ملل متحد  و گزارشگر ویژه به شورای حقوق بشر ، گزارش سازمان عفو بین الملل  و قطعنامه محکومیت پارلمان اروپا که بطور خاص در این گزارشها و محکومیتها بر مسئله اعدام تاکید نموده بودند برای مدت کوتاهی تا حد زیادی اعدام را کاهش داد ولی به نظر می آید که موج جدید اعدام های جمعی را مجددا آغاز نموده است.
گزارشها و محکومیتهای فوق که بطور خلاصه می توان گفت سعی در گرفتن طناب دار از دست آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی دارند باعث واکنشهای هیستریک ، غیر متعارف توام با عربده کشی و فحاشی علیه دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و پارلمان اروپا  همراه بود .واقعیت امر این است که آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی با در دست داشتن طناب دار می توانند فضای رعب و وحشت را در جامعه حاکم کنند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ضمن محکوم کردن انتقال گروهی زندانیان جوان وبی دفاع برای اجرای حکم ضدبشری اعدام، از دبیر کل سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به دادگاه کیفری بین المللی است
     
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۱ فروردین ۱۳۹۲ برابر با۹ آوریل ۲۰۱۴
 
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: