۱۳۹۳ فروردین ۲۷, چهارشنبه

رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی در آستانه ورود آخوند حسن روحانی علیه مولوی اسماعیل ملازهی در زندان زاهدان


 بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»  رفتارها و برخوردهای وحشیانه و  توهین آمیز علیه مولوی اسماعیل ملازهی داماد مولانا عبد الحمید  امام جمعه اهل سنت زاهدان در زندان مرکزی زاهدان .
 روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه مولوی اسماعیل ملازهی داماد مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که به اتهامات واهی ماه ها است که در زندان زاهدان بسر می برد بدون هیچ دلیلی مورد برخوردهای وحشیانه و توهینهای غیر انسانی قرار گرفت.
 برخوردهای غیر انسانی و تو هین آمیز توسط فردی به نام میرکمالی معاون بازرسی زندان زاهدان علیه وی صورت گرفت.
زندانیان سیاسی  هموطن بلوچ و اهل تسنن با شنیدن خبر توهین به مولوی اسماعیل ملازهی دست به اعتراض زدند و اعلام کردند که در صورت ادامه یافتن این توهین ها آنها دست به اقدامات اعتراضی گسترده خواهند زد.
رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی هموطن بلوچ و اهل تسنن بطور مستمر در زندان زاهدان ادامه دارد که از جمله آنها انتقال زندانیان سیاسی بلوچ به سلولهای انفرادی  بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان و مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار دان آنها، عدم درمان زندانیان سیاسی، پخش کردن زندانیان سیاسی در بندهای مختلف و قرار دادن آنها در کنار مجرمین عادی و موارد متعدد دیگر.
 درحال حاضر زندانی سیاسی خالد شه بخش که در روز سال تحویل وی را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل کردند همچنان در سلولهای انفرادی تحت شکنجه و اذیت و آزار زندانبانان ولی فقیه  قرار دارد . این زندانی سیاسی در اثر شکنجه های وحشیانه جسمی از ناحیه شکم  زخمی شده است ولی زندانبانان از انتقال وی به بهداری زندان خوداری می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، رفتارهای وحشیانه علیه مولوی اسماعیل ملازهی و ادامه بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی بلوچ در سلولهای انفرادی بند قرنطینه  را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی، آخوند محمود علوی و آخوند حسن روحانی به دادگاه های کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۷ فروردین ۱۳۹۲ برابر با۱۶ آوریل ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللTel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: