۱۳۹۳ اردیبهشت ۱, دوشنبه

اجرای حکم ضدبشری اعدام یک زندانی و انتقال زندانی دیگر برای اجرای حکم قرون وسطایی اعدام


بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام یک زندانی در زندان زاهدان و انتقال زندانی دیگری برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زهدان
روز شنبه ۳۰ فروردین ماه زندانی رسول فخیره حدودا ۵۰ ساله  از بند ۷ زندان مرکزی زاهدان در محوطه زندان زاهدان به دار آویخته شد.
زندانی رسول فخیره روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه به سلولهای انفرادی منتقل گردید او نزدیک به ۳ سال در زندان بسر برد.
از طرفی دیگر زندانی دیگری به نام علی عرب ۳۲ ساله که ۴ سال در  بند ۳ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود روز شنبه ۳۰ فروردین ماه به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل گردید او  همچنان در سلولهای انفرادی در انتظار اعدام بسر می برد .
نارضایتی عمومی مردم در آستانه انفجار قرار دارد و رژیم ولی فقیه برای ایجاد فضای رعب و وحشت،  موج جدید اعدام ها را آغاز کرده است.سیاست اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های جمعی و سرکوب خونین مردم ایران توسط شخص آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم تعیین می شود. آخوند صادق لاریجانی ، آخوند محمود علوی و سایر آخوندهای همدست وی مجریان این سیاستهای قرون وسطایی و ضد بشری هستند .

فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، موج جدید اعدام   که یا در زندانهای مختلف ایران به اجرا در آمده است و یا زندانیان در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند  و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به موج جدید اعدام  در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه بین المللی کیفری است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳۱ اردیبهشت   ۱۳۹۳ برابر با۲۱ آوریل ۲۰۱۴
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللwww.hrdai.net
Tel.:0031620720193
طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: