۱۳۹۳ فروردین ۳۱, یکشنبه

مقاومت و درگیری گسترده زندانیان برای جلوگیری از انتقال همبندیشان برای اجرای حکم اعدام در زندان قزل حصار کرج


 بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » اعتراضات گسترده و ممانعت زندانیان از انتقال همبندیشان به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام  در زندان قزل حصار کرج.

روزیکشنبه ۳۱ فروردین ماه حداقل ۶ زندانی از سالنهای ۱ و ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی منتقل شدند. زندانیان سالن ۳ به محض  اطلاع یافتن از اینکه قصد انتقال همبندیانشان به سلولهای انفرادی را دارند دست به اعتراضات گسترده زدند و  مانع انتقال یکی از آنها به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام  شدند. این اعتراضات  تا لحظه ارسال خبر همچنان ادامه دارد و تا این لحظه زندانبانان ولی فقیه نتوانسته اند این زندانی را به سلول انفرادی منتقل کنند.
زندانی محمد بحری حدودا ۳۷ ساله که ۱ سال و نیم در زندان قزل حصار کرج بود یکی از انتقال یافتگان امروز به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام است . زندانیانی که صبح امروز به سلولهای انفرادی منتقل شدند متهم به داشتن مواد مخدر هستند .
در حالی جوانان را به اتهام مصرف و یا داشتن  مواد مخدر، گروه گروه اعدام می کنند که خود ولی فقیه رژیم  آخوند علی خامنه ای  مصرف کننده تریاک و معتاد به آن است.
موج جدید اعدام با ابعاد گسترده  در نقاط مختلف ایران  دوباره شدت یافته است.ولی  فقیه رژیم آخوند علی خامنه ای برای جلوگیری از انفجار خشم مردم ایران علیه بیکاری، گرانی، فقر ، رشوه و فساد و غیره  به سیاست اعدام و سرکوب خونین خود شدت بخشیده است . این سیاست ضدبشری و قرون وسطایی توسط آخوند صادق لاریجانی ،آخوند محمود علوی و آخوند حسن روحانی تحت عنوان شعار تدبیرو اعتدال  به اجرا در آورده می شود .
فعالین حقوق بشرودمکراسی در ایران، انتقال جمعی زندانیان بی دفاع  برای اجرای حکم ضدبشری اعدام را محکوم می کند و از مقاومت زندانیان برای جلوگیری از اجرای حکم ضدبشری اعدام همبندیشان حمایت می کند و از دبیر کل ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اعدام در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳۱ فروردین ۱۳۹۳ برابر با۲۰ آوریل ۲۰۱۴
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللwww.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: