۱۳۹۳ فروردین ۳۱, یکشنبه

مقاومت و درگیری گسترده زندانیان برای جلوگیری از انتقال همبندیشان جهت اجرای حکم اعدام در زندان قزل حصار کرج


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » ادامه یافتن  اعتراضات گسترده و ممانعت زندانیان از انتقال همبندیشان به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام  در زندان قزل حصار کرج و احتمال درگیری خونین و کشتار زندانیان بی دفاع بسیار بالا است
زندانیان سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج همچنان مقاومت می کنند و مانع انتقال همبندیشان به سلول انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام هستند.نام  این زندانی رسول طالبی است و ۲۰ ساله می باشد و تا این لحظه در سالن ۳ توسط سایر زندانیان از وی محافظت می شود.
از طرفی دیگر صدها نفر از گارد ویژه و بعضی گزارشها حاکی از بیش از ۲۵۰ نفر از گارد ویژه تمامی سالن ۳ را محاصره کرده اند  و تا به حال چند یورش مامورین گارد که رئیس زندان و سایر سران زندانبانان آن را هدایت می کنند ناکام مانده است. در این یورشها حداقل یک زندانی بشدت زخمی شده است که به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده است. در صورت یورش گارد به درون سالن می تواند به یک فاجعه در این زندان تبدیل شود و احتمالا  سرکوبگران با گسیل گسترده نیرو به این سالن قصد کشتاری مشابه با چند سال پیش در زندان را دارند.
سایر سالنهای واحد ۲ در تدارک یک اعتصاب غذای گسترده در سطح زندان هستند و اعلام کرده اند در صورت تهاجم به همبندیانش در سالن ۳ آنها به دفاع از خود خواهند پرداخت.
اسمی تعدادی از زندانیان که تا به حال به سلولهای انفرادی منتقل شده اند عبارتند از:
۱ـ محمد بهری ۴۰ ساله که ۳ سال در سالن ۳ واحد۲ زندان کرج  زندانی می باشد
۲ـ رحمت الله زاهدانی ۳۵ ساله  از سالن ۳  واحد ۲ زندان قزل حصار کرج
۳ـ علی قهرمانی  از سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار
در ضمن ۳ نفر دیگر نیز از سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شده اند.
 در حال حاضر گارد زندان یورش گسترده ای  را به سالن آغاز کرده است و  زندانیان به دفاع از خویش برخواسته اند   و درگیری شدید بین گارد و زندانیان در حال جریان است. جزئیات یورش وحشیانه و خونین متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.  
لذا از تمامی انساندوستان خواستار اعتراض به این جنایتها و ممانعت از کشتار گسترده زندانیان  در زندان قزل حصار کرج هستیم.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، نسبت به کشتار گسترده زندانیان بی دفاع  هشدار می دهد و از دبیر کل و سایر مراجع بین الملل خواستار دخالت برای نجات جان  زندانیان بی دفاع در زندان قزل حصار کرج  می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳۱ فروردین ۱۳۹۳ برابر با۲۰ آوریل ۲۰۱۴
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللwww.hrdai.net
Tel.:0031620720193

    


هیچ نظری موجود نیست: