۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

نتقال حداقل یک زندانی به سلولهای انفرادی قرنطینه زندان زاهدان برای اجرای حکم ضد بشری اعدامبنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»صبح امروز حداقل یک زندانی در زندان زاهدان برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولها انفرادی قرنطینه منتقل شد.
روز پنجشنبه ۱۶ آذر ماه زندانی ایرج محمدی ۴۶ ساله از اهالی کرمانشاه برای اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولها انفرادی قرنطینه منتقل شد.
او در سال ۱۳۸۷ هنگامی که با نماینده کرمانشاه در مجلس قصد ملاقات داشت توسط مامورین اداره آگاهی تهران به ظن حمل و نقل مواد مخدر دستگیر شد و نزدیک به ۴ سال است که در زندان زاهدان بسر می برد.
این زندانی به صرف اینکه یکی از زندانیان علیه وی اعتراف نموده است دستگیر شده بود و بنابه گفته خانواده این زندانی او در دادگاه اولیه در شعبه ۲ زاهدان توسط مهران بامری به اعدام محکوم گردید ولی وقتی که پرونده وی به دادستانی کل کشور  به تهران ارجاع داده شد. حکم اعدام وی نقض گردید.
اما با فشارهای محمد مرزیه دادستان زاهدان و بامری حکم اعدام وی تایید گردید.
لازم به یادآوری است بنابه گفته خانواده  این زندانی، از او هیچگاه مواد مخدری گرفته نشده است و تنها به صرف اعتراف یک زندانی دیگر به وی حکم اعدام داد شده است که قصد اعدام او را دارند.
به خانواده این زمدانی گفته شده است که این زندانی قرار است روز شنبه آینده اعدام شود.
ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه تحت عنواین مختلف اقدام به اجرای اعدام های گروهی می نماید. و علیرغ اینکه طبق قوانین اسلام در ماه محرم  قتل انسانها حرام می باشد اما رژیم ولی فقیه به اصول اولیه دین اسلام هیچگونه احترامی قائل نیست و برای حفظ خود دست به هر جنایتی می زند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، نسبت به شروع موج جدید اعدام ها در ایران برای ایجاد فضای رعب  و وحشت توسط آخوندها و بخصوص ولی فقیه آنها آخوند علی خامنه ای  هشدار می دهدو از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن اعدام های گروهی و جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۶ آذر۱۳۹۱ برابر با ۶  دسامبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام  سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: