۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

اعدام گروهی و ضد بشری ۶ زندانی در زندان قزل حصار کرجبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » ۶ زندانی واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند.
روز چهارشنبه  ۶ دی ماه ۶ زندانی  ازسالنهای ۲،۱ و ۳  و ۷ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند.سنین زندانیانی که اعدام منتقل شدند بین ۲۶ و ۶۰ ساله می باشند
اسامی تعدادی از زندانیانی که حکم ضد بشری و قرون وسطایی اعدام  آنها به اجرا در آمده است  به قرار زیر می باشد:
۱-ـ منصور بیات ۲۶ ساله ۳ سال در سالن ۱ واحد ۲  زندان قزل حصارکرج زندانی بود
۲-ـ دوست علی محمدی ۶۰ ساله ،۷ سال در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
سیاست اعدام زندانیان سیاسی ، اعدام های گروهی و سرکوب خونین مردم ایران توسط آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم تعیین می شود، این سیاسی توسط  آخوند صادق لاریجانی از جناتیکاران علیه بشریت و منصوب ولی فقیه در قوه قضاییه، آخوند مصلحی وزیر اطلاعات ولی فقیه و سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانها به اجرا در آورده می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام  گروهی ۶  زندانی در زندان قزل حصار کرج  به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۸ دی ۱۳۹۱ برابر با ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: