۱۳۹۱ آذر ۲۹, چهارشنبه

نامه روحانی آزادیخواه آقای کاظمینی بروجردی به گزارش ویژه سازمان ملل متحدنامه روحانی آزادیخواه و مبارز آقای کاظمینی بروجردی خطاب به گزاردشگر ویژه سازمان ملل متحد و ماموررسیدگی به حق برگزاری تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز جهت ارسال و انتشاردر رسانه ها در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»قرار داده شده است. متن نامه به قرار زیر می باشد:
خدمت مینای کیانی
گزاردشگر ویژه سازمان ملل متحد و ماموررسیدگی به حق برگزاری تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز
درود بر شما
آنچه که امروز در ایران ،جاری است خفقان مطلق و سانسور خبری و رسانه ای که به شکل مقابله کامل با سایتهای آزاد و خبرگزاری های مجاری سمعی و مستقل جریان دارد.
از یک سو بصری ملت مظلوم ما را از داخل و خارج مسدود کرده اند و از سوی دیگر با آمار کذب و ارقام نادرست و شانتاژهای تبلیغی ،سعی در فریب ناجوانمردانه رعیت غارت شده دارند، هر گاه که مردم گرفتار فقر و فلاکت اراده به اعتراض دارند با گارد آهنین دیکتاتوران  مذهبی روبرو می شوند و به شدت سرکوب شده و هر فریادی در نطفه خفه می شود .
علت اسیری این پیشوای الهی در زندانهای مخوف و موحش استبداد دینی،مخالفت با قساوت و خشونت است که آب حیات خود کامه گان آدم خوار می باشد.
اینجانب که مدت هفت سال است بدون دارو و  درمان و وکیل و وکیل در چنگال مدعیان شریعت و معنویت زیر شکنجه های روحی و جسمی خانوادگی ، روزهای اسفناکی را میگذرانم و مهیای مرگ سرخ می باشم .
 از شما می خواهم تا از اهرمهای کار ساز موجود ، یاری گیرد و دست و پای ایرانیان معترض به خیانت حکام بی رحم را باز کنید تا فرزندان این آب و خاک عزیز ، بتوانند از حقوق پایمال شده سی  ودو ساله خویش دفاع کرده و سرمایه های عظیم ملی و ثروت افسانه ای میهنی را از ید دزدان و آدمکشان انقلابی رها سازند .
از میان قفسم برای تمامی آزادیخواهان و عدالت گستران و صلح جویان آرزوی موفقیت دارم.

سید حسین کاظمینی بروجردی
ایران- تهران- زندان اوین
۲۰ نوامبر ۲۰۱۲

گزارش فوق به گزارشگر ویژه  نامبرده ارسال گردید.

www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: