۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه

قتل یک کسبه هموطن کرد در شهر پیرانشهر توسط نیروی سرکوبگر انتظامیبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »صبح امروز یکی از ساکنین شهر پیرانشهر که عازم مهاباد بود با شلیک مستقیم پاسگاه نیروی انتظامی به قتل رسید. 
صبح روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه یکی از کاسبکاران هموطنان کرد به نام ابراهیم جهان آرا ۴۵ ساله متاهل، با ماشین خود که حامل آهن آلات اسقاطی بود از شهر محل سکونت خودش پیرانشهر عازم شهر مهاباد شده بود. او در ۱۵ کیلومتری شهر پیرانشهراز مقابل پاسگاه نیروی انتظامی به نام لیکوین عبور می کرد بدون هشدار قبلی ، ماشین وی را آماج گلولهای خود قرار دادند. این گلوله ها به بدن وی اصابت نمودند و او را به قتل رساند. جسد او را به بیمارستان پیرانشهر منتقل کردند.
   در طی مه های گذشته تعداد زیادی از مردم بی دفاع نقاط مرزی که برای امرار معاش خانوادهها یشان تلاش می کنند و بعضی از آنها به نام کولبر معروف هستند در اثر شلیکهای کور نیروی انتظامی ولی فقیه به قتل رسانده می شوند.
قتل این هموطن کرد موجی از نفرات علیه سرکوبگران ولی فقیه در شهر پیرانشهر ایجاد کرده است. قتل انسانهای بی گناه خشم مردم شهر را بر انگیخته است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،قتل کاسبکاران نقاط مرزی در کردستان که بطور مستمر و  سیستماتیک به قتل رسانده می شوند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران  خواستار ارجاع پرونده رژیم ولی فقیه  آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۳ آذر ۱۳۹۱ برابر با ۰۳ دسامبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: