۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان سیاسی و عادی بند 6 زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" گارد ویژه زندان به زندانیان سیاسی و عادی بند 6 زندان گوهردشت کرج یورش بردند و آنها را مورد برخوردهای غیر انسانی قرار دادند.
روز چهارشنبه 30 شهریور ماه نیروهای سرکوبگر گارد زندان گوهردشت کرج به زندانیان بی دفاع بند 6 زندان گوهردشت یورش بردندو آنها را با باتون مورد ضرب وشتم قرا دادند و سپس به حیاط بند منتقل کردند. گارد زندان اقدام به بازرسی سلولهای آنها نمود و تمامی وسایل شخصی زندانیان را پخش ،تخریب و بعضی از آنها را با خود بردند.
یورش وحشیانه گارد زندان از ساعت 09:00 صبح آغاز گردید و تا ساعت 12:30 ادامه داشت. در این یورش 50 نفر از نیروهای گارد ویژه زندان شرکت داشتند . فرماندهی آنها را فردی به نام میرزا آقای به عهده داشت . این یورش زیر نظر فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان صورت گرفت.
در حال حاضر بیش از 10 زندانیان سیاسی کرد در این بند زندانی هستند. آنها در کنار زندانیان خطرناک و باندهای مافیای که در پخش مواد مخدر و سرکوب خونین زندانیان معترض نقش دارند. این باندها زیر نظر محمد مردانی رئیس زندان،خادم معاون وی و فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان عمل می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان سیاسی و عادی و مورد ضرب و شتم و تخریب حداقل وسایل شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برای بازدید از زندانها ،ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
30 شهریور 1390 برابر با 21 سپتامبر 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: