۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

یورش نیروهای لباس شخصی در پارک ملت مشهد به جوانان و دستگیری تعدادی از آنها

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" دستگیری تعدادی از جوانان که در پارک ملت مشهد برای آب بازی جمع شده بودند و انتقال آنها به نقطۀ نامعلومی.
روز جمعه 11 شهریور ماه حوالی ساعت 10:00 بیش از 200 نفر از جوانان در پارک ملت مشهد در کنار حوضچۀ چشم جمع شده بودند و خود را برای آب بازی آماده می کردند که حوالی ساعت 11:30 مورد یورش نیروهای سرکوبگر اطلاعات قرار گرفتند و تا این لحظه بیش از 30 نفر از آنها دستگیر شدند.
جوانان که با یورش وحشیانۀ نیروهای لباس شخصی مواجه شده بودند شروع به هو کردن ،دست زدن ،سوت زدن و شعار دادن پرداختند.
نیروهای سرکوبگر لباس شخصی که لباس ورزش به تن داشت و به شکل فریبکارانه ای در پارک پیش از حضور جوانان وانمود می کردند که در حال ورزش کردن هستند به محض تجمع جوانان با وان های که از پیش آماده کرده بودند به سوی جوانان یورش بردند. آنها جوانان را مورد ضرب وشتم و توهین قرار می دادند. یورش و دستگیری جوانان در پارک ملت همچنان ادامه دارد.
رژیم ولی فقیه در کابوس وحشت اعتراض مردم برای خواسته های آزادیخواهانه خود حتی آبا بازی جوانان را بر نمی تابد و آن را تهدیدی برای خود می داند و اینگونه به جوانان یورش می برد.
گزارشهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
11 شهریور 1390
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: