۱۳۹۰ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

بازگرداندن 4 زندانی سیاسی از سلولها انفرادی بند 209 به زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"4 زندانی سیاسی زندان گوهردشت پس از نزدیک به 3 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین امروز به زندان گوهردشت کرج بازگردانده شدند.
روز سه شنبه 29 شهریور ماه زندانیان سیاسی بهروز جاوید طهرانی ،محمدعلی منصوری ،فرزاد مددزاده و صالح کهندل پس از نزدیگ به 3 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین و تحمل شکنجه های جسمی و روحی به سالن ایزوله شده 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج بازگردانده شدند.
زندانیان سیاسی بهروز جاوید طهرانی،محمدعلی منصوری،فرزاد مددزاده و صالح کهندل در تاریخ 7 تیر ماه بصورت ناگهانی از سالن ایزوله شده 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج به سلولها انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند. آنها در طی این مدت از داشتن ملاقات و یا تماس تلفنی کنترل شده توسط بازجویان با خانواده هایشان محروم بودند.
خانواده های آنها در طی این مدت به صورت مستمر به دادستانی و زندان اوین مراجعه کردند تا بتوانند از وضعیت عزیزانشان مطلع شوند ولی عباس جعفری دولت آبادی که خواسته های بازجویان وزرت اطلاعات را برآورده می کند از روبرو شدن و پاسخ دادن به خانواده های آنها خوداری می کرد.
آخوندی با نام مستعار علوی که از مسئولین وزارت اطلاعات و سربازجوی بند 209 و سربازجوی دیگری بنام سعید شیخان بازجویی و شکنجۀ روحی و جسمی آنها را به عهده داشت.این دو جنایتکار علیه بشریت از دهۀ 60 تا به حال مشغول بازجویی و شکنجۀ زندانیان سیاسی می باشد و تا به حال تعداد بیشماری از آنها در اثر شکنجه های وحشیانه به قتل رسانده شدند.این دو فرد صدور احکام اعدام وزندانهای طولانی مدت را تعیین میکنند و از طریق صلواتی و محمد مقیسه ای به زندانیان سیاسی ابلاغ می شود. این دو فرد همچنین طراح و مجری زجر کش کردن زندانیان سیاسی که آخرین آنها بازاری زندانی محسن دگمه چی می باشد.
در حال حاضر زندانی سیاسی ارژنگ داودی همچنان در سلولها انفرادی بند 209 زندان اوین می باشد و از زمان انتقال تا به حال هیچ خبری از وضعیت او در دست نیست.زندانی سیاسی رضا جوشن در سلولها انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت کرج می باشد.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی بند 209 و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن آنها را محکوم می کند .
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
29 شهریور 1390 برابر با 20 سپتامبر 2011
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: