۱۳۸۸ آبان ۱۲, سه‌شنبه

یورش وحشیانه نیروهای ولی فقیه به مردم بی دفاع تهران

بنابه گزارشات رسیده نیروهای سرکوبگر ولی فقیه علی خامنه ای بسوی مردم بی دفاع یورش بردند و آنها را آماج ضربات باتون خود قرار دادند.

حوالی ساعت ساعت 10:00 نیروهای سرکوبگر گارد ویژه و پاسداران ولی فقیه بسوی مردم بی دفاع یورش بردند و آنها را آماج باتونهای خود کردند. نیروهای سرکوبگر وحشیانه به زنان و مردان مسن و جوانان یورش می برند ولی مردم علیرغم یورشهای وحشیانه آنها به راهپیمائی خود ادامه میدهند وشعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. در حال حاضر تمامی مسیرهای منتهی به میدان 7 تیر را مسدود کرده اند و خیابانها به اشغال سپاه پاسداران و گارد ویژه ،نیروی انتظامی در آمده است.

در مسیر کریم خان زند- ه میدان 7 تیر 7 نفر از جوانان توسط نیروهای لباس شخصی پس از ضرب و شتم وحشیانه دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل شدند.

علیرغم سرکوب شدید لحظه به لحظه بر تعداد مردم افزوده می شود و به اعتراضات خود ادامه میدهند.

نیروهای سرموبگر ولی فقیه،سپاه پاسداران،گارد ویژه،نیروی انتظامی،بسیج و لباس شخصیهای بر نیروهای خود افزوده اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

13 آبان 1388 برابر با 04 نوامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :003162020193

هیچ نظری موجود نیست: