۱۳۸۸ آبان ۲۷, چهارشنبه

حسن اسدی در سلولهای انفرادی و تحت بازجوئیهای طولانی قرار دارد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی سیاسی حسن اسدی که در سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین بسر می برد تحت فشار و بازجوئیهای مستمر بازجویان قرار دارد.

حسن اسدی دبیر بازداشت شده کمیته حقوق بشر تحکیم از زمان بازداشت تاکنون در سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین بسر می برد. او در شرایط سختی قرار داده شده و بطور مستمر و به مدت طولانی تحت بازجوئی بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرد.

خانواده آقای اسدی پس از پیگیریهای مستمر توانستند ملاقات کوتاه کابینی با عزیزشان داشته باشند.هنگام ملاقات با خانواده اش از شرایط سخت سلول انفرادی و فشارهای وارده علیه خودش ابراز می داشت.

حسن اسدی 12 آبان ماه ساعت 20:30 توسط 3 مامور وزارت اطلاعات در منزل بازداشت و به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل گردید.هنگام دستگیری در منزل از وی اقدام به فیلم برداری نمودند.

پرونده این فعال حقوق بشر در شعبۀ 7 بازپرسی دادگاه انقلاب می باشد.این شعبه از گفتن علت دستگیری و ادامه بازداشت به خانواده آنها خوداری می کند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش به منازل و دستگیری،انتقال به سلولهای انفرادی و بازجوئیهای مستمرو طولانی برای پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر علی حقوق بشر و گزارشگر ویژه دستگیریهای خودسرانه می خواهد برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران اقدام نمایند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

27 آبان 1388 برابر با 18 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: