۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

بازاریان تهران در سلولهای انفرادی و تحت شرایط غیر انسانی قرار دارند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،بیش از 2 ماه است که از وضعیت و شرایط زندانی سیاسی جواد لاری از بازریان، بازار تهران خبری در دست نیست.تلاشهای خانواده او برای مطلع شدن از وضعیت عزیزشان تا به حال بدون پاسخ باقی مانده است.

زندانی سیاسی جواد لاری از بازاریان بازار تهران که نزدیک به 11 هفته است در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی است. او در طی این مدت هیچگونه ملاقاتی با خانواده خود نداشته است و فقط تماس تلفنی بسیار کوتاه و کنترل شده که با حضور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد داشته است.در این تماسها زندانی سیاسی فقط باید در کادر گفته های بازجو با خانواده خود صحبت کند.بازجویان وزارت اطلاعات برای توجیه دستگیریها و ادامه بازداشتهای خودسرانه ، دستگیرشدگان را در سلولهای انفرادی قرار میدهند و با شکنجه های جسمی و روحی سعی دارند که زندانی سیاسی را وادار به اعتراف کنند.اعترافاتی که با شکنجه از زندانی گرفته می شود برای پرونده سازی دردادگاههای فرمایشی ولی فقیه بکار برده می شود تا احکام سنگین و غیر انسانی را علیه آنها صادر کنند . تا به حال قاضیهای ولی فقیه این شیوه ضدبشری را بطور سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی بکار برده اند.

خانواده آقای لاری تقریبا روزانه به دادگاه انقلاب و دادستانی مراجعه می کنند تا از وضعبت و شرایط عزیزشان مطلع شوند. تا 2 هفته پیش اسم وی بعنوان زندانی سیاسی که در اسارت بسر میبرد در دادگاه انقلاب ثبت نشده بود. این در حالی است که بازداشتها با حکم دادگاه انقلاب صورت می گیرد. به آنها گفته شده که پرونده او در شعبه 3 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب و توسط فردی بنام بیگی تحت بررسی است. رئیس شعبۀ 3 تاکنون از روبرو شدن و پاسخ دادن به این خانواده خوداری می کند.این خانواده همچنین بارها به دادستانی انقلاب مراجعه کرده است ولی به آنها پاسخی داده نمی شود. خانواده لاری درنگرانی فزاینده ای بسر می برند.

در حال حاضر علاوه بر آقای لاری یکی دیگر از بازاریان شناخته شده تهران آقای محسن دکمه چی و همسرش خانم مریم النگی در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی هستند.

زندانی سیاسی جواد لاری از ناراحتی جسمی زیادی رنج می برد که از جملۀ آن ناراحتی شدید زانویش می باشد.

بازداشت تعدادی از بازراریان تهران خشم سایر بازاریان را بر انگیخته است.آنها خواهان آزادی همکاران خود هستند.

لازم به یاد آوری است آقای جواد لاری در تاریخ 25 شهریور با یورش مامورین وزارت اطلاعات به درون منزل و بازرسی طولانی و وحشیانه او را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل کردند. آقای جواد لاری از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد و چندین سال در زندان تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار داشت او در اثر این شکنجه ها شنوائی یکی از گوشهای خود را از دست داده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ادامه بازداشت بازاریان تهران و بی اطلاع نگه داشتن و عدم پاسخگویی دادگاه انقلاب و زندان اوین به خانواده های آنها را محکوم می کنند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای این رژیم علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

07 آذر 1388 برابر با 28 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.: 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: