۱۳۸۸ آبان ۱۱, دوشنبه

مادران داغدار خواستار محاکمه آمران و عاملا ن کشتار فرزندانشان هستند

بنام خداوند بخشاینده مهربان

جناب آقای صادق لاریجانی

با سلا و احترام،

ما مادران و خانواده های قربانیان حواث اخیر و همچنین قربانیان سی ساله گذشته ،هرگز ساله های منتهی به بهمن 57 را از یاد نمی بریم که تمامی کوچه های شهر فریاد ،استقلال ،آزادی و عدالت جویی بود. شاید ما خود در آن زمان جوانان و یا نوجوانانی بیش نبودیم اما ندای حق طلبی که هر روح حقیقت جویی را در مقابل ظلم و جور به عصیان وا می داشت،ما را نیز به صحنه های مبارزه و مقاومت در برابر رژیم ستم شاهی به میدان آورد و اینک با گذشت سه دهه از آن روزها، بار دیگر آمده ایم تا فریاد حق خواهی و حق طلبی بر آوریم. اما این بار برای تحقق عدالت در حق فرزندانی که خود،گام برداشتن در مسیر راستی و حقیقت جویی را به آنان آموخته ایم.

حال که فرزندان عزیزمان برای تداوم آرمان های پدران و مادران شان به صحنه انتخابات آمدند و شور و هیجانی بی سابقه آفریدند و در مقابل تمامی شائبه ها و ابهاماتی که در انتخابات اخیر پدید آمد، که روح هر حقیقت جویی را به کنکاش و سوال وا می داشت تا بتواند حقیقت را به درستی در یابد، فرزندان ما چه کردند جز راهپیمائی آرام و طلب حق قانونی خود؟

آنان پاسخی از جنس واژه و حرف می خواستند نه گلوله و سرب!!! و نه غل و زنجیر!!!

چه شد که فرزندان برومند ما آماج گلوله شدند؟ چرا عده ای مجروح، عده ای شهید و عده ای در بند و مفقود به جا ماند؟

کدامین مصلحت بر روشن شدن ابعاد این حواث پرده کشید تا جایی که حقیقت واژگونه نشان داده شد و فرزندان ما نام اعتشاشگر گرفتند و همتراز مخالفان،معاندان و همدست توطئه گران خارجی قلمداد شدند؟

اکنون ما مادران از قوه قضائیه که بر اساس قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات است اجرای عدالت را طلب می کنیم. عدالتی که هیچ مقام و منصبی و هیچ توصیه و مصلحتی پایه های آنرا نلرزاند و قاطعیت آنرا از میان بر ندارد.

مطالبات ما برای رسیدگی در آن مرجع قانونی به شرح زیر است:

- آزادی بی قید و شرط زندانیان عقیدتی

- رسیدگی به وضعیت مفقود شدگان

- برگزاری دادگاه های علنی آمران و عاملان کشتار فرزندان مان

- پاسخ گویی شفاف و روشن به خانواده های زندانیان و مفقود شدگان

- ایجاد مراجع بیطرف و صالح و مردمی برای پیگیری شکایت خانواده ها

امید آنکه در راستای تحقق رسالت سنگینی که قانون اساسی به عهدۀ شما گذاشته است و ما بخش کوچکی از آن را مطالبه کرده ایم توفیق یابید.

گروهی از مادران داغدار و عزادار و حامیان:

11 آبان 1388 برابر با 02 نوامبر 2009

انتشار:

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایرانhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 003162072019

هیچ نظری موجود نیست: