۱۳۸۸ آذر ۵, پنجشنبه

شدت یافت احضارها و یورشها علیه اعضای خانواده نبوی در شهر سمنان

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، درطی روزهای گذشته احضارها،بازجوئیها ، یورشها و تحت نظرقرار دادن خانواده نبوی توسط مامورین وزارت اطلاعات در شهر سمنان شدت گرفت است.

در طی روزهای گذشته تعدادی از اعضای خانواده نبوی به ستاد خبری وزارت اطلاعات شهر سمنان احضار شدند و ساعتها مورد بازجوئی و تهدید و اذیت و آزار قرار گرفتند. مامورین وزارت اطلاعات همچنین به تعدادی از منازل تابستانی خانوادۀ نبوی در یکی از روستاهای سمنان یورش بردند و آنها را برای مدتی طولانی مورد بازرسی و ساکنین آن را مورد سئوال و جواب قرار دادند.آنها هچنین چندین روز است که منازل خانواده نبوی را در سمنان زیر نظر خود گرفته اند و به اذیت و آزار این خانواده می پردازند.

از طرفی دیگر زندنی سیاسی عاطفه نبوی از فعالین دانشجوئی روز دوشنبه 2 آذر ماه به شعبۀ 12 دادگاه انقلاب برده شد و توسط فردی بنام قمی رئیس این شعبه حکم غیر انسانی و بسیار سنگین 4 سال زندان را به وی ابلاغ کرد. خانم نبوی بدلیل سوابق سیاسی خانوادگی و فامیلی خود که از هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند و در زندان و یا در قرارگاه اشرف در عراق بسر می برند محکوم شده است.زندانی سیاسی عاطفه نبوی هنگام محاکمه توسط قمی دردادگاه انقلاب بیشترین تاکیدات این فرد بر مبنای سوابق خانوادگی و فامیلی او متمرکز شده بود.زندانی سیاسی عاطفه نبوی 25 خردادماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. او در طی مدت بازداشتش توسط 2 بازجوی وزارت اطلاعات با نامهای مستعار علوی و سید مورد شکنجۀ جسمی و روحی قرار گرفت.این 2 بازجوی وزارت اطلاعت از مامورین درنده خوی بند 209 زندان اوین می باشند و در شکنجه و اذیت آزار زندانیان سیاسی نقش فعالی دارند.خانم نبوی 95 روز در بند مخوف 209 زندان اوین بسر برد و سپس به بند متادون منتقل شد. او هم اکنون در بند زنان زندان اوین زندانی است.

درحال حاضر علاوه بر زندانی سیاسی عاطفه نبوی 3 عضو دیگر این خانواده در زندانهای اوین و سمنان بسر می برند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد:خانم فاطمه نبوی در زندان سمنان، سید ضیاء نبوی دبير شورای دفاع از حق تحصيل در بند 350 زندان اوین جلال نبوی در قم دستگیر شد و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.خانم طیبه نبوی اخیرا پس از پایان یافتن دوران محکومیتش آزاد گردید. همچنین چندین نفر از اعضای خانواده نبوی دارای محکویتهای تعلیقی هستند.

خانواده آزادیخواه نبوی در تهران،سمنان و قم دائم مورد یورش،احضار ،دستگیری ، بازجوئی و بازداشت مامورین وزارت اطلاعات قرار دارند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور حکم سنگین و غیر انسانی ،احضار و بازجوئی ،یورش به منازل و اذیت وآزار این خانواده را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجعه بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای پایان دادن به اذیت وآزار خانواده ها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

5 آذر 1388 برابر با 26 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: