۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه

یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر به مردم در خیابان مطهری

بنابه گزارشات رسیده یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر به اعتراضات مردم در خیابان مطهری و ضرب وشتم و دستگیری تعداد زیادی از مردم در آنجا .

حوالی ساعت 16:00 هزاران نفر از مردم در خیابان مطهری اقدام به راه پیمائی نمودند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شد . جوانان با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور/ اوباما یا با اونا ، یا با باما/ خامنه ای قاتله ولایتش باطله / احمدی خائن...و شعارهای مختلف به راهپیمائی خود ادامه دادند.

نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران،گارد ویژه،نیروی انتظامی به مردم یورش بردند و آنها را آماج باتون های خود قرار دادند تعدادی از مردم از ناحیه سر و صورت دچار خونریزی شدند.تعداد زیادی از مردم دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدند .

پس از یورش مامورین ولی فقیه مردم به صورت دسته های چند ده نفر در نقاط مختلف اقدام به صورت موضعی اقدام به تجمع و شعار دادن می کنند وقتی که مورد تهاجم نیروهای سرکوبگر قرار می گیرند گروه دیگر در نقطه ای دیگر اقدام به تجمع و دادن شعاری می کند.

تا ساعت 17:30 اعتراضات بصورت گسترده ادامه دارد و علیرغم یورشهای وحشیانه و دستگیریها گسترده مردم حاضر به ترک آنجا نیستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

13 آبان 1388 برابر با 04 نوامبر 2009


http://hrdai.blogspot.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :003162020193

هیچ نظری موجود نیست: