۱۳۸۸ آبان ۱۴, پنجشنبه

تجمع اعتراضی خانواده ها دستگیرشدگان 13 آبان در مقابل بازدشتگاه وزرا و دادگاه انقلاب

بنابه گزاشات رسیده صبح امروز ده ها نفر از خانواده های دستگیر شدگان در مقابل بازداشتگاه وزرا و پلیس امنیت تجمع کردند که با برخورد وحشیانه و غیر انسانی مامورین مواجه بودند.

تعداد زیادی از دختران و زنان جوانی که در جریان اعتراضات روز چهارشنبه 13 آبان دستگیر شده بودند به بازداشتگاه وزرا منتقل شده بودند.آنها در شرایط غیر انسانی و با تحقیر و توهین مامورین بازداشتگاه مواجه بودند و در سلولهای قرار داده شدند که بسیار کثیف می باشد و به دلیل کمبود جا به سختی قادر به استراحت بودند.از غروب امکان استفاده از سرویسهای بهداشتی از آنها سلب شده بود و از دادن غذا به آنها خودای می شد. تعدادی از دستگیر شدگان در اثر ضربات باتون زخمی بودند و بدون درمان در جاهای بسیار محدود نگهداری می شوند.

صبح روز پنجشنبه 14 آبان تعداد از زنان دستگیر شده را به دادگاه انقلاب انتقال دادند که برای بعضی از آنها قرار بازداشت صادر شد و به زندان اوین منتقل شدند و تعداد دیگر را به بازداشتگاه وزرا برگردانده شدند.

خانواده های دستگیر شدگان روز 13 آبان از ساعت 09:00 صبح در مقابل بازداشتگاه وزرا تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند.تعداد خانواده های که در مقابل بازداشتگاه وزرا تجمع کردند در حدود 90 نفر تخمین زده می شد.

نیروهای سرگوبگر با باتون در مقابل خانواده قرار داشتند و به خانواده با الفاظ رکیک و غیر انسانی که فرهنگ خاص ولی فقیه است برخورد می کردند.آنها بجای جواب دادن به خانوادها جوابهایی مانند ... شما اگه آدم بودید بچه هاتون را جمع می کردید از این غلطها نکنن و به پاکترین و آزادترین خانواده های این میهن را مورد اهانت قرار می دادند تا سوز وگدازضربه دیروز که از مردم دریافت کرده بودند را جبران کنند.

نیروهای سرکوبگر از اول با باتون و فحاشی اجازه ایستادن ندادند وگفتند به دادگاه انقلاب مراجه کنید یا بروید یک ماه دیگه بیاید سراغ بچه هاتون رو بگیرید و حالا حسابشون رو که رسیدیم میفهمن از این غاطا نکنن و سعی میکردن تو دل خانواده ها رو خالی کنند و با هل دادن خانواده ها رو پراکنده میکردند

خانواده ها تا ساعت 10:30 در مقابل ذازداشتگاه وزرا به اعتراضات خود ادامه دادند و وقتی که متوجه شدند فرزندانشان به دادگاه انقلاب منتقل شده اند. تجمع اعتراضی خود را در مقابل دادگاه انقلاب ادامه دادند.خانواده ها متوجه شدند که از درب پشتی دادگاه انقلاب در اتوبوسی با شیشه های مشکی حدود 20 نفر از دختران و زنان جوان را به زندان اوین منتقل می کنند. این اعترضات تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

بعضی از گزارشات حاکی از دستگیری بیش از 100 نفر در اعتراضات روز 13 آبان بوده است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، دستگیریهای گسترده مردم و حتی زخمی ها ، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی وبرخودر وحشیانه با خانواده های آنها را محکوم می کند و کمیسر عالی سازمان ملل متحد می خواهد که برای رسیدگی به جناتیها ولی فقیه پرونده این رژیم را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نماید .

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
14 آبان 1388 برابر با 5 نوامبر2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

دفتر دبیرکل سازمان ملل

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: