۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه

گروگان گیری خانواده زندانی سیاسی برای وادار کردن به اعتراف زندانی سیاسی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نزدیک به 3 ماه است که از وضعیت و شرایط زندانی سیاسی محسن دکمه چی از بازاریان شناخته شده تهران هیچ خبری در دست نیست.

نزدیک به 3 ماه از دستگیری زندانی سیاسی محسن دکمه چی از بازاریان شناخته شده تهران می گذردولی از وضهیت و شرایط این زندانی سیاسی خبری در دست نیست.او همچنان در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد از این طریق سعی دارند که بر علیه او پرونده سازی نمایند. آقای دکمه چی قبل از بازداشت همسرش یکبار در حضور سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی تماس تلفنی کنترل شده و کوتاه با خانوادهاش داشت در حین تماس سر بازجو علوی گوشی را از آقای دکمه چی گرفت و خانم دکمه چی را تهدید به بازداشت کرد که چند روز بعد تهدیداش را عملی نمود و خانم دکمه چی بازداشت شد.

سربازجوی وزارت اطلاعات علوی ،چند روز پس از تهدیدات تلفنی علیه خانم مریم النگی همسر محسن دکمه چی مبنی بر دستگیری، او را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل کردند.بازجوی وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن آقای دکمه چی اقدام به دستگیری همسر وی نمودند. خانم النگی از ناراحتی شدید گردن و کمر درد رنج می برد.و برای وادار کرن به اعتراف آقای دکمه چی او را دستگیر کرده اند.خانم مریم النگی 48 ساله ودر 19 مهرماه دستگیر شد.علیرغم شروع فصل سرما وسائل حرارتی بند 209 خاموش می باشد و زندانیان سیاسی اسیر در سرما بسر می برند و دریچه سلول را به عمد شبها باز نگه می دارند.

خانواده زندانیان سیاسی دکمه چی بصورت روزانه به دادگاه انقلاب مراجعه می کنند ولی با وعدهای دروغین و رفتارهای غیر انسانی مواجه هستند.پرونده زندانیان سیاسی فوق در شعبۀ 4 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب می باشد و به این خانواده حتی نام رئیس این شعبه گفته نشده و تا به حال رئیس شعبه با این خانواده روبرو نشده است و حاضر به پاسخگوئی در مورد وضعیت عزیزان آنها نیست. دادگاه انقلاب حتی علت دستگیری را به این خانواده اعلام نکرده است. مراجعات آنها به زندان اوین برای ملاقات با عزیزانشان تا به حال بی نتیجه بوده است.

آقای دکمه چی برای امرار معاش خانواده هایی زندانی سیاسی که سرپرست آنها دستگیر شده اند به آنها کمک مالی می نمود. او بارها بخاطر کمک مالی به خانواده های زندانیان سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات تهدید به بازداشت شده بود.همچنین دختر ایشون در قرارگاه اشرف در عراق بسر می برد.

لازم به یادآوری است که آقای محسن دکمه چی 52 ساله و از بازاریان شناخته شده بازار تهران روز 16 شهریور ماه در پی یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کسب ایشان دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید.زندانی سیاسی محسن دکمه چی از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد او در آن دوران نزدیک به 7 سال بدلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر و تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و بصورت معجزه آسائی از قتل عام های زندانیان سیاسی سال 67 نجات یافت.او به خاطر شکنجه های جسمی در دهۀ 1360 از ناراحتی شدید کلیوی رنج می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری، قرار دادن در سلولهای انفرادی ، تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن و به گروگان گرفتن اعضای خانواده برای وادار کردن زندانی سیاسی به اعترافات جهت پرونده سازی و محکومیتهای سنگین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر برای پایان دادن به دستگیریهای مستمر ،شکنجه و موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفت تصمیمات لازم اجرا است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
04 آذر 1388 برابر با 25 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: