۱۳۸۷ مهر ۱۰, چهارشنبه

اسماعیل افتخاری معروف به اسمال تیغ کش که خود به بخشی از جنایاتش اعتراف کرده بود آزاد شدبنابه گزارشات رسیده از بند 2 زندان گوهردشت کرج، اسماعیل افتخاری معروف به اسمال تیغ کش یکی از جلادن و جنایتکارانی که در قتل، شکنجه، تجاوز،باجگیری وصدها جنایت دیگر که خود با آنها اعتراف کرده بود. روز دوشنبه 8 مهر ماه با دادن مرخصی منجر به آزادی از زندان گوهردشت کرج آزاد گردید.

اسماعیل افتخاری معروف به اسمال تیغ کش قبل از انقلاب یکی از باج گیرهای منطقه جمشید تهران بود. او پس از انقلاب مسئول گروه ضربت کمیتۀ انقلاب اسلامی سپاه پاسداران منطقه 12 تهران شد.او در این گروه افراد همالگی خود را جمع نموده بود و به باج گیری ،تجاوز،مصادره زمینهای مردم و به نام خود کردن آنها ،کلاهبرداری و موارد متعدد دیگر دست می زد.

اسمال تیغ کش همچنین به هوادران گروهای مخالف در بدو انقلاب حمله ور می شد و آنها را مورد ضرب و شتم ،دستگیری و تحت شکنجه قرار می داد او پس از سرکوب مردم ایران، پس از 30 خرداد 1360 در شناسائی،دستگیری،انتقال به خانه های امن و شکنجه وحشیانه آنها که گفته می شود در مواردی منجر به مرک شده است نقش داشت.

جنایتهای این فرد آنقدر گسترده بود که رژیم علیرغم اینکه اعمال غیر انسانی مختلفی علیه هواداران گروههای مخالف سیاسی انجام داده بود و باعث خشنودی آنها شده بود ناچار به دستگیری وی شد و وقتی که در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت به بخشی از جنایتهای هولناک خود اعتراف نمود.

این جنایتکار به زندان اوین منتقل گردید ووزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی او را روانۀ بندی که زندانیان سیاسی در آن محبوس بودند کرد.اسمال تیغ کش علیه زندانیان اقدام به خبر چینی می کرد.و در حملات خونین که علیه زندانیان توسط وزارت اطلاعات برنامه ریزی می شد همراه با زندانبانان آنها را به اجرا در می آورد. ازجمله کسانی که در اثر حملات این فرد که با میله آهنی صورت گرفته بود و باعث مصدوم شدن آنها شده بود آقایان هاشم شاهی نیا و سعید شاه غله بود

او اخیرا به زندان گوهردشت منتقل گردید و در اذیت وآزار و فشار علیه زندانیان سیاسی نقش داشت و بارها با زندانیان سیاسی و از جمله بهروز جاوید طهرانی درگیر شده بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،آزادی این مجرم خطرناک که مرتکب جنایتهای فراوانی شده است را محکوم می کند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

11 مهر 1387 برابر با 02 اکتبر 2008


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: