۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

نقش قصاب زندان گوهردشت در شکنجه و سایر محدودیتهای ضد بشری علیه زندانیانبنام سعادت ملت ایران و با درود به جانباختگان راه آزادی،

هنوز تمام زندانیان زندانهای ایران بخاطر دارند که مدیر کل زندانهای استان تهران آقای سهراب سلیمانی ،چندی پیش در جایی گفتند : (در وعدۀ غذایی زندانیان در هفته 5 وعده گوشت و 2 وعده تن ماهی به هر یک از زندانیان داده می شود .) این مطلب سر تا پا دروغ را می توانید در روزنامۀ حمایت به تاریخ چهار شنبه 17 شهریور 1387 به شماره 1493 صفحۀ 5 مطالعه فرمایید .در جواب ایشان باید بگویم از اینکه 2 سال پیش هیچکدام از زندانیان تن ماهی دولتی در وعده های غذایی خویش ندیده اند تازه 2 سال پیش هم در هفته یکبار تن ماهی می دادند ، هر قوطی کوچک تن ماهی به 2 نفر تعلق داشت کمی هم بیشتر از این مدت است که مرغ کلاٌ از برنامه غذایی ما زندانیان حذف گردیده است .از سویی احتمالا منظور آقای سهراب سلیمانی از 5 وعده گوشت ،5 وعده سویا بوده است زیرا گوشت نیز همانند دیگر چیزها نایاب گشته تا جای که دیگر در آبگوشت بجای گوشت سویا می ریزند . آبگوشت با سویا در ذهن خود به تصویر بکشید و ببینید چه ملغمه ای می شود . زندانی به غیر از اینکه لباس ،غذا و در بسیاری موارد پول داروی خویش را خود باید بپردازد،به تازگی زندانیان پول برق و گاز را هم خودشان باید بپردازند پول برق اینگونه است که بابت هر وسیله برقی در هفته باید 500 تومان پرداخت کرد. دقیقاٌ به همین دلیل است که زندانیان به شوخی می گویند این زندانها خصوصی و غیر انتفاعی هستند. مانند داشگاه دولتی و آزاد ما در قسمت آزاد آن بسر می بریم.

از همۀ این موارد که بگذریم مشکلات دیگری همچون دملی چرکینی درزندان مخوف رجائی شهر کرج بروز کرده که خود به تنهایی سختی بند و زندان را چند برابر نموده است .من سعی می کنم تا تعدادی از این مشکلات را تا جائی که ذهنم یاری می دهد برای شما بازگو نمایم .حدود 1 سال است که شیفت کاری زندانبانان از 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت تبدیل به 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت گشته .دلیل این کم کردن ساعت کاری زندانبانان این بودکه آنها خسته نشده و زندانیان را با توان بشتری وبا رفتاری غیر انسانی تری مورد اذیت و آزار قرار دهند. 2 یا 3 سال پیش از این سازمان زندانها حقوق زندانبانان را تا حدود 300 ملیون تومان و در مواردی هم بیشتر افزایش دادولی زندانبانان علیرغم حقوق بیش ازحد که برای سرکوب بیشتر دریافت می کنند اقدام به سرقت حداقل امکانات زندانیان که توسط خانواده های آنها تامین شده می زنند و در فروختن مواد مخدر و قرصهای مخدر به زندانیان نقش اساسی را دارند. و بالا بردن حقوق هم حرص و طامع زندانبانان را فرو ننشاند. خلاف کار های واقعی زندانبانان هستند نه زندانیان. موارد تخلف و دزدی زندانبانان را باید به حفاظت زندان گزارش داد ولی متاسفانه حفاظت زندان رجائی شهر با مدیریت سوء نوید خدیوی ( قصاب زندان رجائی شهر) خود رکوردار دزدی، شکنجه ، اهانت و هر تخلفی که به ذهن شما برسد می باشند .نوید خدیوی با سوء مدیریت و وحشی گری خویش کار را به جائی رسانده که لقب ( قصاب را به خو اختصاص داده است).

چند هفته پیش من به نزد دکتر رفتم و دکتر قرصی را برایم تجویز نمود قرصی که تاریخ مصرف آن بیش از یک سال، از آن گذشته بود من به حفاظت زندان اطلاع دادم ولی آنها کوچکترین عکس العملی نشان ندادند .به همین دلیل من قرصها را به داروخانه برده و داروخانه چی به من گفت که من یک هفته دیگر مراجعه کنم تا داروی جدید برسد .هفته بعد که مراجعه نمودم همان قرصها را مجددا به من دادند و آن قسمت تاریخی که روی آن حک شده بود با قیچی بریده شده . من دیگر نمی توانستم بگوییم تاریخ مصرف این قرص گذشته یا خیر ولی وقتی به قرصها و داروهای دیگر زندانیان دقت نمودم ، برایم مسجل شد که دارو خانه تاریخ مصرف بیش از نیمی از داروها را قیچی کرده است تا زندانیان نفهمند تاریخ مصرف این قرصها گذشته است . این موضوع خیلی مهم است حتی در دامپزشکی هم از داروهای تاریخ مصرف گذشته برای حیوانات استفاده نمی شود . توضیح داروخانه به همین جا ختم نشده وقتی هم سلولی من مریض شد و او را بصورت اورژانس به بهداری بردیم ،دکتر برای وی کلاٌ 12 خشاب دارو از 3 نوع مختلف تجویز نمود ولی هنگامی که من دارو ها را از داروخانه تحویل گرفتم ، تنها 3 خشاب قرص از هر نمونه یکی به من داده شد و در صورتیکه همان 12 خشاب در دفتر داروخانه ثبت گردید ، اینگونه داروخانه چی با دادن 3 خشاب به ما 9 خشاب را لیست کرده و از انبار کم می کند همۀ این موارد را ما به حفاظت زندان اطلاع دادیم ولی آنها هیچ عکس العملی نشان ندادند گوئی حفاظت خود شریک این دزدیها هست تازه زمانی که مقداری وسیله برای من از طرف خانواده به حفاظت زندان تحویل داده شد،4 قلم وسیله آن دزدیده شد .اینجاست که سوء مدیریت آقای نوید خدیوی (قصاب زندان رجائی شهر کرج) خود را نشان می دهد . اگر وی مدیر توانائی بود و خود حداقل دزدی نمی کرد زیر دستان وی نیز جرائت دزدی و تخلافات ضد بشری دیگر مانند فروختن مواد مخدر به زندانیان را انجام نمی دادند

به امید سعادت ملت ایران و آن روزی که امثال نوید خدیوی ( قصاب) پستهای کلیدی و مهم کشور در یک دادگاه صالح بین المللی محاکمه و به سزای جنایتهای خود برسند.

یکی از زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج ( گوهردشت )

03 آبان 1387

شرایط زندان فوق به سازمانهای زیر گزارش شد

1-عفو بین الملل

2- شورای حقوق بشر سازمان ملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر

5. سازمان جهانی علیه شکنجه


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

۱ نظر:

ناشناس گفت...

hola
http://pescaenourense.blogspot.com/