۱۳۸۷ مهر ۱۸, پنجشنبه

ششمین روز اعتصاب غذای خبرنگار زندانیبنابه گزارشات رسیده از بند 350 زندان اوین روزنامه نگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده 33 ساله در اعتراض به سلب حقوق اولیه و تبعیضات قومی از روز یکشنبه 14 مهر ماه دست به اعتصاب غذا نموده است.

آقای فلاحیه زاده وارد ششمین روز اعتصاب غذای خود شده است.او از بیماری خونی رنج می بردو در اثر اعتصاب غذا که وادر به آن شده است دچار ناراحتیهایی مانند تب لرز،سرگیجه،سردردو ضعف شدید می باشد. و وزن اوتا حدی کاهش یافته است.

آقای فلاحیه زاده در دومین روز اعتصاب غذا به حفاظت اطلاعات زندان اوین فرآخوانده شد و توسط فردی بنام کورگل رئیس حفاظت و اطلاعات زندان مورد بازخواست و تهدید قرار گرفت و تاکید بر پایان دادن به اعتصاب غذای او داشت. آقای فلاحیه بر خواسته های خود تاکید نمود و اعلام نمود تا رسیدن به خواسته هایش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

خواسته های آقای فلاحیه زاده به قرار زیر می باشد:

1 .پایان دادن به سلب حقوق اولیه مانندحق داشتن وکیل،حق دفاع و روشن شدن وضعیتش و پایان دادن به فشارهای روحی

2.پایان دادن به سرکوب و سلب حقوق اولیه هموطنان عرب خوزستانی

لازم به یادآوری است که آقای محمد حسن فلاحیه زاده در شبکه عربی زبان العالم مشغول بکار بود او همچنین طی مصاحبه هایی که با تلویزیون دبی و سایر رسانه های کشورهای عربی داشت. اخبار سرکوب واعدامها در خوزستان بخصوص هموطنان عرب را انعکاس می داد.بازجویان وزارت اطلاعات از وی خواسته بودند که با آنها همکاری کنند ولی وقتی او تقاضای همکاری با آنها را رد کرد ابتدا از تلویزیون عرب زبان اخراج شد و سپس به او گفته شد که اگر به پیشنهاد آنها پاسخ مثبت ندهد آنها او را بازداشت خواهند کرد. او درتاریخ 10 آبان ماه 1385 دستگیر و به بند 209 اوین منتقل شد و تحت اذیت و آزارهای بازجویان قرار گرفت و در یک دادگاه چند دقیقه ای بدون داشتن وکیل و حق دفاع به 3 سال زندان و 30 هزار دلار جریمه محکوم شد.

در حال حاضر همچنین آقای سید ظهور نبوی مقاله نویس مجله سرزمین آریایی در بند 350 زندان اوین زندانی است او بخاطر نوشتن سلسله مقالاتی در این مجله به 4 سال زندان محکوم شد.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران ،بازداشت خبرنگاران به صرف انتشار و یا نوشتن واقعیتهای جامعه را محکوم می کند و از قلم بین المللی و سایر سازمانهای فعال در زمینه دفاع از خبرنگاران در ایران خواستار اقدامات عملی برای آزادی تمامی خبرنگاران زندانی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

19 مهر 1387 برابر با 10 اکتبر 2008

شرایط خبرنگاران فوق به سازمانهای زیر گزارش شد

1-عفو بین الملل

2- گزارشگران بدون مرز

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر

5. قلم بین المللی


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: