۱۳۸۷ آبان ۸, چهارشنبه

نصب دوربین های مدار بسته در کلاسهای درس دانشگاه تربیت معلم کرج


به دنبال اعتصاب غذا، تحصن و اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد کرج در خرداد ماه سال جاری نسبت به خفقان و سرکوب حاکم بر دانشگاه و خواسته های صنفی خود مانند وضعیت بد غذای سلف سرویس و خوابگاهها،نبود سالن مطالعه،نبود سرویس رفت و آمد ،رفتارهای سرکوبگرانه زمانی و جعفری از کارکنان دانشگاه با دانشجویان بود. در پایان پیروزمند اعتصاب غذا،تحصن و اعتراضات دانشجویان که رئیس دانشگاه طاهرزاده و نماینده وزارت علوم را وادار به تن دادن به خواسته های آنها با تعهد کتبی و در حضور نمایندگان دانشجویان معترض و چند تن از اساتید دانشگاه ،همۀ خواسته های دانشجویان را برحق اعلام کردو متعهد شد تمامی خواسته های آنها را برآورده سازد . در این تعهد کتبی تاکید شده بود از دستگیری، احظار و محرومیت ازتحصیل فعالین دانشجوئی متحصن و نمایندگان شرکت کننده در مزاکرات خودداری و از آنها حمایت کند. اما بعد از برگزاری امتحانات پایان ترم و تعطیلی دانشگاه، تعدادی از دانشجویان شرکت کننده و متحصن از جمله آقای فاروق معروفی ،سیون فرخزادی،مصلح فتاح پور،محمد شریفی،میثم جهانگیری و امیر سالاری بر خلاف وعده های داده شده به اداره اطلاعات کرج فراخوانده شدند و بازداشت شدند و در طی مدت بازداشت مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. آنها پس از مدتی زندانی بودن با کفالت آزاد شدند. ولی پس از آزادی دانشجویان زندانی ،رئیس دانشگاه و حراست همان کسانی که به آنها تعهد داده بودند به 2 ترم تعلیق و محرومیت از تحصیل محکوم کردند.

با اعتراض فعالین دانشجویائی وسایر دانشجویان ، ریاست دانشگاه و حراست با دادن وعده های دروغین و تشکیل جلسه برای بازبینی حکم تعلیق ،آنها راکه همگی دانشجویان شهرستانی و فاقد خوابگاه در کرج هستندرا به دانشگاه می کشانند.که البته از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری می شود .ابتدا در جلوی درب ،ماموران حراست با حراست کل واقع در داخل دانشگاه تماس میگیرند و بعد از صدور اجازه توسط حراست کل به دانشجویان تعلیقی اجازه داده می شود به مدت 1 ساعت برای پیگیری کار خود وارد دانشگاه شوند.در این مدت تمامی تماسها و ارتباط آنها با دانشجویان دیگر توسط ماموران حراست تحت کنترل می باشد و اگر بعد از اتمام 1 ساعت این دانشجویان از محوطه دانشگاه خارج نشده باشند توسط ماموران حراست به بیرون از دانشگاه فرستاده می شوند.

از طرفی دیگر به فعالین دانشجوئی مورد غضب و محروم از تحصیل گفته می شود که بعضی از اساتید شاکی خصوصی آنها هستند اما از بردن نام اساتید شاکی تا به حال خوداری شده است .

اقدامات سرکوبگرانه در دادنشگاه تربیت معلم تهران واحد کرج به نحو بی سابقه ای شدت یافته است،از اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی در بعضی از کلاسها دوربین های مدربسته نصب شده است. تلاش مبشری رئیس نهاد رهبری و حراست دانشگاه که کلاسهای درس در کلاسهای که دوربین های مدار بسته در آن نصب شده تشکیل گردد و دانشجویان را از کلاسهای خود به این کلاسها هدایت می کنند. هدف از نصب این دوربین ها در کلاسهای درس تحت کنترل قرار دادن اساتید و دانشجویان می باشد.این شیوه کنترل باعث اعتراض اساتید و دانشجویان شده است.کلاس شماره 101 از جمله کلاسهایی است که دوربین های مدار بسته در آن نصب شده است و اکثر کلاسهای درس در این کلاس تشکیل میشود . دوربين های مدار بسته در سایر مکانهای دانشگاه مانند جلوي سلف سرويس،پارك دانشكده علوم كه اصلي ترين مكان استراحت دانشجويان دختر و پسر بعد از كلاسهاست،ورودي دانشكده علوم ،مكان تكثير جزوات و نشريه هاي دانشجويي،بوفه دانشجويي،كليه راهروهاي دانشگاه است

کنترل شدید دانشجویان

افزایش تعداد افراد حراست دانشگاه

بستن مسیرهای ورود به بخشهای آموزش و اداری دانشگاه که محل تحصن و اعتراض دنشجویان بود بعد از وقت اداری با نرده های حفاظتی

محروم کردن دانشجویان از خوابگاه علیرغم اینکه تعداد زیادی از اطاقهای خوابگاه خالی می باشد .مراجعه دانشجویان به فرخزادی مسئول خوابگاه و سئوال کردن از او که چرا اطاقهای خالی خوابگاه را در اختیار دانشجویان قرار نمی دهد.فرخزادی در جواب دانشجویان چنین می گویید: که به شما ربطی ندارد ما خودمان تصمیم می گیریم به چه کسانی خوابگاه بدهیم و حالا تصمیم گرفتیم سر تفنن به دانشجویان خوابگاه واگذار نکنیم.

مبشری رئیس نهاد رهبری در دانشگاه تربیت معلم هماهنگ کننده نهادهای سرکوب در دانشگاه می باشد. ارکانهایی که در سرکوب دانشجویان دانشگاه تربیت معلم نقش دارند عبارتند از حراست دانشگاه وبسیج دانشجوئی است.مبشری نماینده خامنه ای در دانشگاه تربیت معلم کرج می باشد او تمامی اعتراضات داشجوئی را به دفتر خامنه ای گزارش می کند و دستورات هر اقدامی علیه دانشجویا ن را از آنجا دریافت می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،محروم کردن دانشجویان از تحصیل ،تحت فشار قرار دادن آنها و نصب کردن دوربینهای مدار بسته در کلاس درس را محکوم می کند و خواستار پایان دادن به اقدامات سرکوبگرانه در دانشگاههای ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

8 آبان 1387 برابر با 29 اکتبر 2008


http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

به دنبال اعتصاب غذا، تحصن و اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد کرج در خرداد ماه سال جاری نسبت به خفقان و سرکوب حاکم بر دانشگاه و خواسته های صنفی خود مانند وضعیت بد غذای سلف سرویس و خوابگاهها،نبود سالن مطالعه،نبود سرویس رفت و آمد ،رفتارهای سرکوبگرانه زمانی و جعفری از کارکنان دانشگاه با دانشجویان بود. در پایان پیروزمند اعتصاب غذا،تحصن و اعتراضات دانشجویان که رئیس دانشگاه طاهرزاده و نماینده وزارت علوم را وادار به تن دادن به خواسته های آنها با تعهد کتبی و در حضور نمایندگان دانشجویان معترض و چند تن از اساتید دانشگاه ،همۀ خواسته های دانشجویان را برحق اعلام کردو متعهد شد تمامی خواسته های آنها را برآورده سازد . در این تعهد کتبی تاکید شده بود از دستگیری، احظار و محرومیت ازتحصیل فعالین دانشجوئی متحصن و نمایندگان شرکت کننده در مزاکرات خودداری و از آنها حمایت کند. اما بعد از برگزاری امتحانات پایان ترم و تعطیلی دانشگاه، تعدادی از دانشجویان شرکت کننده و متحصن از جمله آقای فاروق معروفی ،سیون فرخزادی،مصلح فتاح پور،محمد شریفی،میثم جهانگیری و امیر سالاری بر خلاف وعده های داده شده به اداره اطلاعات کرج فراخوانده شدند و بازداشت شدند و در طی مدت بازداشت مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. آنها پس از مدتی زندانی بودن با کفالت آزاد شدند. ولی پس از آزادی دانشجویان زندانی ،رئیس دانشگاه و حراست همان کسانی که به آنها تعهد داده بودند به 2 ترم تعلیق و محرومیت از تحصیل محکوم کردند.

با اعتراض فعالین دانشجویائی وسایر دانشجویان ، ریاست دانشگاه و حراست با دادن وعده های دروغین و تشکیل جلسه برای بازبینی حکم تعلیق ،آنها راکه همگی دانشجویان شهرستانی و فاقد خوابگاه در کرج هستندرا به دانشگاه می کشانند.که البته از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری می شود .ابتدا در جلوی درب ،ماموران حراست با حراست کل واقع در داخل دانشگاه تماس میگیرند و بعد از صدور اجازه توسط حراست کل به دانشجویان تعلیقی اجازه داده می شود به مدت 1 ساعت برای پیگیری کار خود وارد دانشگاه شوند.در این مدت تمامی تماسها و ارتباط آنها با دانشجویان دیگر توسط ماموران حراست تحت کنترل می باشد و اگر بعد از اتمام 1 ساعت این دانشجویان از محوطه دانشگاه خارج نشده باشند توسط ماموران حراست به بیرون از دانشگاه فرستاده می شوند.

از طرفی دیگر به فعالین دانشجوئی مورد غضب و محروم از تحصیل گفته می شود که بعضی از اساتید شاکی خصوصی آنها هستند اما از بردن نام اساتید شاکی تا به حال خوداری شده است .

اقدامات سرکوبگرانه در دادنشگاه تربیت معلم تهران واحد کرج به نحو بی سابقه ای شدت یافته است،از اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی در بعضی از کلاسها دوربین های مدربسته نصب شده است. تلاش مبشری رئیس نهاد رهبری و حراست دانشگاه که کلاسهای درس در کلاسهای که دوربین های مدار بسته در آن نصب شده تشکیل گردد و دانشجویان را از کلاسهای خود به این کلاسها هدایت می کنند. هدف از نصب این دوربین ها در کلاسهای درس تحت کنترل قرار دادن اساتید و دانشجویان می باشد.این شیوه کنترل باعث اعتراض اساتید و دانشجویان شده است.کلاس شماره 101 از جمله کلاسهایی است که دوربین های مدار بسته در آن نصب شده است و اکثر کلاسهای درس در این کلاس تشکیل میشود . دوربين های مدار بسته در سایر مکانهای دانشگاه مانند جلوي سلف سرويس،پارك دانشكده علوم كه اصلي ترين مكان استراحت دانشجويان دختر و پسر بعد از كلاسهاست،ورودي دانشكده علوم ،مكان تكثير جزوات و نشريه هاي دانشجويي،بوفه دانشجويي،كليه راهروهاي دانشگاه است

کنترل شدید دانشجویان

افزایش تعداد افراد حراست دانشگاه

بستن مسیرهای ورود به بخشهای آموزش و اداری دانشگاه که محل تحصن و اعتراض دنشجویان بود بعد از وقت اداری با نرده های حفاظتی

محروم کردن دانشجویان از خوابگاه علیرغم اینکه تعداد زیادی از اطاقهای خوابگاه خالی می باشد .مراجعه دانشجویان به فرخزادی مسئول خوابگاه و سئوال کردن از او که چرا اطاقهای خالی خوابگاه را در اختیار دانشجویان قرار نمی دهد.فرخزادی در جواب دانشجویان چنین می گویید: که به شما ربطی ندارد ما خودمان تصمیم می گیریم به چه کسانی خوابگاه بدهیم و حالا تصمیم گرفتیم سر تفنن به دانشجویان خوابگاه واگذار نکنیم.

مبشری رئیس نهاد رهبری در دانشگاه تربیت معلم هماهنگ کننده نهادهای سرکوب در دانشگاه می باشد. ارکانهایی که در سرکوب دانشجویان دانشگاه تربیت معلم نقش دارند عبارتند از حراست دانشگاه وبسیج دانشجوئی است.مبشری نماینده خامنه ای در دانشگاه تربیت معلم کرج می باشد او تمامی اعتراضات داشجوئی را به دفتر خامنه ای گزارش می کند و دستورات هر اقدامی علیه دانشجویا ن را از آنجا دریافت می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،محروم کردن دانشجویان از تحصیل ،تحت فشار قرار دادن آنها و نصب کردن دوربینهای مدار بسته در کلاس درس را محکوم می کند و خواستار پایان دادن به اقدامات سرکوبگرانه در دانشگاههای ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

8 آبان 1387 برابر با 29 اکتبر 2008


http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: