۱۳۸۷ مهر ۸, دوشنبه

2 زندانی در اثر فشارهای زندانبانان اقدام به خودکشی نمودندبنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان در اثر فشارها و اذیت و آزارهای زندانبانان دو زندانی اقدام به خودکشی نمودند.

گزارشات حاکی است که آقای مقتدا حاج هاشمی 35 ساله که محکوم به 10 سال زندان بوده و 3 سال بود که در زندان بسر می برد روز پنجشنبه 4 مهر ماه در بند 3 این زندان اقدام به خودکشی نمود .

همچنین آقای نوروز بلاحی محکوم به حبس ابد که بیش از 2.5 سال است که در زندان بسر می برد. زندانی دیگری است که در بند آموزشی زندان مرکزی اصفهان روز سه شنبه 2 مهرماه در اثر فشارها و اذیت آزارها اقدام به خودکشی نمود.متاسفانه هر 2 مورد خودکشی بخاطربی توجهی زندانبانان جان باختند.

در ماههای اخیر فشارها بر زندانیان به نحو بی سابقه ای شدت یافته است این فشارها بخصوص علیه جوانان باعث گردیده است که آنها را به سوی اعتیاد و یا خودکشی سوق دهد.

در حال حاضر مواد مخدر مانند هروئین،کراک و سایر مواد در زندانها به وفور یافت می شود و به صورت آشکار مصرف و خرید و فروش می شود. ورود مواد مخدر توسط خود مسئولین زندان صورت می گیرد، که توسط رئیس بندها در اختیار باندهای مافیایی که در زندان توسط خودآنها تشکیل شده است قرار می گیرد و آنها اقدام به فروش این مواد مخدر به زندانیان می کنند. باندهای مافیای که در خبر چینی ،اخاذی و یا به دستور زندانبانان به زندانیان دیگر که نسبت به شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان اعتراض می کنند حمله می برند و آنها را به طرز وحشیانه مورد ضرب وشتم قرار می دهند که در بعضی موارد منجر به قتل و یا در موارد متعدد دیگر منجر به نقض عضو می باشد. از طرفی دیگر وارد کردن و فروش مواد مخدر در زندان وسیله درآمدی برای مسئولین زندان شده است.

کسانی که در ورود مواد مخدر به زندان اصفهان نقش دارند عبارتند از : هاشمی رئیس زندان دستگرد اصفهان،بنائی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان،عباس گرجی معاون حفاظت و اطلاعات زندان و رئیس بندها مختلف این زندان می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،شدت بخشیدن فشارها و اذیت و آزارها علیه زندانیان که یکی از دلائل اصلی خودکشیها در زندانهای ایران است را محکوم می کند و از تمامی سازمانهای مدافع حقوق انسانها می خواهد که برای جلوگیری از اینگونه اعمال غیر انسانی اقدام نمایند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

8 مهر 1387 برابر با 29 سپتامبر 2008


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: