۱۳۸۷ مهر ۱۵, دوشنبه

ضرب و شتم و انتقال 2 زندانی به بند مخوف 1 زندان گوهردشت کرج

رشات رسیده از بند 1 زندان گوهردشت کرج، آقای شهرام و فرهنگ پورمنصوری روز دوشنبه 8 مهر ماه از بند 6 به 1 زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.

روز دوشنبه 8 مهر ماه بدستور علی حاج کاظم رئیس زندان این دو زندانی به بند 1 که بدترین بند این زندان می باشد و قسمتی از آن را اخیرا تبدیل به شکنجه گاه کرده اند و زندانیان را در آن تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار می دهند انتقال داده شدند.و همچنین محل نگهداری زندانیان مبتلا به بیماریهای روحی ، ،سل، ایدز و سایر بیماریهای واگیر دار می باشد.

عباس سعیدی رئیس بند 6 با فرآخواندن گارد زندان ویورش گارد به این 2 زندانی و با ضرب و شتم، آنها را به بند 1 منتقل کردند. شهرام و فرهنگ پور منصوری در اثر این ضرب وشتم دچار صدماتی شده اند .

آنها در حال حاضر در سالن 3 بند 1 زندانی می باشند. این سالن محل نگهداری زندانیانی که مبتلا به بیماریهای روحی، سل،هیپاتیت ،ایدز هستند. روز دوشنبه 15 مهر ماه دو زندانبان بنامهای بخشی و مرجانی به آقای فرهنگ پورمنصوری یورش بردند وپس از ضزب و شتم او را به سلولهای انفرادی که محل شکنجۀ زندانیان است منتقل کردند.

فرهنگ و شهرام پورمنصوری 8 سال پیش به اتهام هواپیماربائی دستگیر شدند ابتدا محکوم به اعدام شدند ولی در اثر فشارها و فعالیتهای بین المللی حکم آنها به زندان تبدیل شد.آنها در طی این مدت بارها مورد اذیت و ازار زندانبانها قرار داشته اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ضرب و شتم و انتقال آنها به سلولهای انفرادی را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان داد به شرایط غیر انسانی علیه زندانیان در ایران است.

فعالین حقوق بشری و دمکراسی در ایران

16 مهر 1387 برابر 07 اکتبر 2008

شرایط زندانیان فوق به سازمانهای زیر گزارش شد

1-عفو بین الملل

2- شورای حقوق بشر سازمان ملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر

5. سازمان جهانی علیه شکنجه


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: