۱۳۸۷ مهر ۲۹, دوشنبه

آقای رادپور و 3 زندانی دیگر همچنان در شکنجه گاه بند 1 گوهردشت تحت شکنجه هستند

بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج ،آقای منصور رادپور زندانی سیاسی که از 16 مردادماه به سلولهای انفرادی بند سپاه که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعت و سپس به بند 1 زندان گوهردشت که محل شکنجه زندانیان است انتقال یافت و از آن زمان تا به حال همچنان در آن شکنجه گاه بسر می برد.
آقای منصور رادپور روز 14 مرداد ماه در اعتراض به شرایط غیر انسانی و رفتارهای وحشیانه با زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب غذا نمود .او در سومین روز اعتصاب غذا روز 16 مرداد ماه به بند سپاه که توسط بازجویان وزارت اطلاعات اداره می شود انتقال داده شد او به مدت 28 روز در سلولهای انفرادی بند سپاه زندانی بود و در طی مدت بازداشت مورد بازجوئیهای روزانه 2 بازجوی وزارت اطلاعات قرار داشت، بازجویان در طی بازجوئی او را مورد شکنجه های فیزیکی و روانی قرار میدادند.بازجویان علیرغم اینکه او بیش از 1.5 است که در زندان گوهردشت زندانی است به دلیل اعتصاب غذا پرونده ای جدیدی علیه او تشکیل دادند.
آقای رادپور در تاریخ 2 شهریور در شعبه 1 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی مورد محاکمه قرار گرفت و به 5 سال زندان محکوم شد. عاصف حسینی رئیس شعیه 1 دادگاه انقلاب کرج با تهدید و توهین خطاب به آقای راد پور چنین گفت:" میدونم باهات چکار کنم ،از تو گنده ترها را به زانو در آوردم ".آقای رادپور بدون داشتن وکیل و حق دفاع در این دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت.
سپس او را به سلولهای انفرادی سالن 2 بند 1 که محل شکنجه زندانیان است منتقل کردند او در این بند تحت شکنجه های طاقت فرسایی قرار گرفت که در اثر این شکنجه ها دست و سر او شکسته شد .علیرغم شکست شدن دست و سر او ولی تا به حال از درمان او خوداری می کنند.
در حال حاضر 3 زندانی دیگر به نامهای شهرام و فرهنگ پور منصوری که از روز پنجشنبه 25 مهرماه در اعتصاب غذا بسر می برندو همچنین خالد حردانی در بند 1 زندان گوهردشت زندانی هستند. این 3 زندانی تحت فشارهای طاقت فرسائی قرار دارند آنها 9 سال پیش به اتهام هواپیما ربائی دستگیر و در زندان بسر می برند.
بند 1 زندان گوهردشت از 3 سالن تشکیل شده است که هر طبقه یک سالن است وبه ترتیب زیر می باشد:سالن 1 طبقه پایین،سالن 2 وسط و سالن 3 بالا می باشد. سالن 2 این بند از سلولهای انفرادی تشکیل شده است و محل شکنجۀ روحی و جسمی زندانیان سیاسی و سایر زندانیان می باشد در انتهای این سالن محلی به نام حسینیه می باشد که در حدود 15 الی 20 نفر در آن زندانی هستند این زندانیان دچاز ناراحتیهای حاد روحی هستند و تعدادی دیگر از آنها مبتلا به بیماریهای ایدز،سل و هیپاتید و سایر بیماریهای واگیر دار هستند.
زندانیان به دستور علی حاج کاظم به این بند منتقل می شوند و تحت نظارت و شرکت افرادی مانند علی محمدی معاون قضائی زندان ،کرمانی و نوید خدیوی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان،محمود مغنیان رئیس بند 4 ،آخریان رئیس بند 2 زندانیان را تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار می دهند که تا به حال در اثر این شکنجه های غیر انسانی منجر به شکستگی دست،سر و انگستان زندانیان شده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی و مورد شکنجه وحشیانه قرار دادن آنها را محکوم می کند،و ازسازمانهای حقوق بشری خواستار اقداماتی عملی برای پایان دادن به شرایط غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
29 مهر 1387 برابر با 20 اکتبر 2008
به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر
http://pejvakzendanyan.blogfa.com/
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: