۱۳۸۷ مهر ۱۹, جمعه

اعدام در ایران را متوقف کنید

در حالی روز 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام را گرامی میداریم که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی محکوم به مرک هستند.دهها کودک در زندانهای ایران در انتظار مرک بسر می برند. گزارشها از زندانهای مختلف حاکی از صدها زندانی محکوم به مرک در هر زندان می باشد.بعنوان مثال در زندان گوهردشت کرج چند صد نفر محکوم به مرک هستند در زندان اصفهان نزدیک به 100 نفر در انتظار مرک بسر می برند و از سایر زندانها آمارهایی کم وبیش و مشابهی می رسد.
اعدامهای گروهی در میادین شهرها و در مقابل چشمان بهت زدۀ کودکان،زنان و مردان سالخورده به اجرا گذاشته می شود. پخش صحنه های اعدام گروهی از تلویزیون و یا چاپ تصاویر آنها در روزنامه های دولتی به امری معمولی مبدل شده است.اعلام رسمی آمار اعدامهای گروهی چند روز قبل از اجرای حکم توسط سعید مرتضوی و موارد متعدد دیگر
در حال حاضر زندانیان سیاسی مانند فرزاد کمانگر،ا نور حسین پناهی ،فرهاد وکیلی ،علی حیدریان ،علیرضا کرمی خیرآبادی و زندانیان دیگردر انتظار مرک هستند.
نوجوانانی که حین ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند مانند علی مهین ترابی،بهنود شجاعی و ده ها نوجوان دیگر در انتظار مرک بسر می برند.
این اعدامها غیر انسانی هدفی جزء ایجاد رعب و وحشت و تن ندادن به خواسته های بحقمردم چیز دیگری نمی تواند باشد.
احکام غیر انسانی مانند اعدام زندانیان سیاسی،اعدام کودکان،سنگسار و اعدامهای دست جمعی به دستور و تایید شاهرودی رئیس قوه قضائیه با توجیهات مذهبی صورت می گیرد.
علیرغم تعهدات و معاهدات بین المللی که رژیم ملزم به اجرای آنها است ولی تا بحال تمامی آنها را نقض و زیر پا گذشته است .
همزمانبا روز جهانی علیه اعدام صدای اعتراض خود را در ایران و جهان برای پایان دادن به موج اعدامهای که تقریبا روزانه به اجرا گذشته میشود و ابزاری است در دست حاکمین مستبد که حکومت استبدادی خود را بر مبنای جنایتهای ضد بشری اینگونه ادامه میدهند رساترکنیم.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام زندانیان سیاسی،کودکان،سنکسار و اعدامهای دست جمعی را به عنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و در این روز جهانی علیه اعدام، خواستار لغو حکم اعدام در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
19 مهر 1387 برابر با 10 اکتبر 2008
http://pejvakzendanyan.blogfa.com/
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: