۱۳۸۷ آبان ۹, پنجشنبه

برگزاری مراسم گرامیداشت جانباخته راه آزادی در بند 350 زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده از بند 350 زندان اوین ، زندانیان سیاسی این بند مراسمی برای گرامیداشت جان باخته راه آزادی زندانی سیاسی عبدالرضا رجبی که به طرز مشکوکی بقتل رسید، برگزار نمودند.

زندانیان سیاسی مراسم گرامیداشت خود را از ساعت 20:30 آغاز نمودند. آنها با جمع شدن در یکی از سلولهای این بند، شمع ها را برافروختند و هر کدام خاطره ای از زنده یاد عبدالرضا رجبی بیان کردند و اشعاری به یاد او در این مراسم خوانده شد. همچنین با پخش کردن خرما و حلوا بین زندانیان به مراسم خود ادامه دادند.زندانیان سیاسی سپس به صورت دسته جمعی اقدام به خواندن سرودهایی نمودند. زندانیان سیاسی در پایان مراسم با همدیگر عهد پیمان بستند که تا رسیدن به آزادی و دمکراسی دست از تلاش و کوشش خود بر نخواهند داشت و بخصوص در این سالیان کاروان جانباختگان راه آزادی از حرکت خود باز نیاستاده است . این مراسم تا ساعت 21:30 ادامه داشت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یاد و خاطره این جانباختۀ آزادی را گرامی میدارد. واز دبیر کل سازمان ملل آقای بان کی مون خواستار دخالت جهت تشکیل یک گروه حقیقت یاب برای تحقیق در مورد قتلهای متعدد که در زندانهای ایران روی داده است، می باشد .

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

9آبان 1387 برابر با 30 اکتبر 2008


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: