۱۳۸۷ مهر ۱۵, دوشنبه

4 زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدندبنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان 4 زندانی روز دوشنبه 15 مهر ماه جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شدند.

زندانیانی که روز دوشنبه جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند به نامهای زیر می باشند:

1. علی ضیائی 22 ساله از بند 1 مشاوره ،3 سال است که در زندان بسر می برد

2. نقیب عالمی 26 ساله اهل افغانستان، از بند افاعنه ،5 سال که در زندان بسر می برد

3. نصرالله حیدری 30 ساله، از بند 4 در حدود 4 سال است که در زندان بسر می برد

4. حمید حیدری 29 ساله، از بند 4 که در حدود 4 سال است که در زندان بسر می برد

گزارشاتی حاکی از آن است که زندانیان محکوم به مرک توسط یکی از مسئولین زندان فراخوانده می شوند و با عنوان کردن اینکه اگر اندامهای بدن خود را در اختیار آنها قرار دهند گناهان آنها بخشوده خواهد شد و آنها به بهشت خواهند رفت و تا به حال با این شیوه و بصورت بلاعوظ اندامهای تعدادی زیادی از زندانیان را از بدنشان خارج کرده اند و در بازار آزاد فروخته شده است و در مواردی زندانیان با رضایت شاکی حکم اعدام آنها ملغا می شود ولی کلیه آنها از بدنش خارج گردیده و حق اعتراض و یا بیان این موضوع را ندارد.

گفته می شود که شروع موج جدید اعدام در پی اعتراضات و اعتصاب گسترده بازاریان شهر اصفهان می باشد و برای ایجاد فضای رعب و وحشت و مانع شدن مردم از پیگیری مطالبات به حق آنها می باشد.

احکام غیر انسانی سنکسار،اعدام کودکان،اعدام زندانیان سیاسی ،اعدامهای گروهی و قطع اعضای بدن به تایید و دستور شاهرودی رئیس قوه قضائیه صادر می شود.از آنجائی که تایید و صدور احکام فوق الذکر بر خلاف قوانین ومعاهدات بین المللی است و تا به حال این فرد موارد فوق را به طور سیستماتیک به تایید و اجرا در آورده است اقدامات فوق به منزلۀ جنایت علیه بشریت محسوب می شود .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج جدید اعدامها را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به موج لاینقطع اعدام در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

15مهر 1387 برابر با 06 اکتبر 2008

شرایط زندانیان فوق به سازمانهای زیر گزارش شد

1-عفو بین الملل

2- شورای حقوق بشر سازمان ملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: