۱۳۸۷ مهر ۱۴, یکشنبه

قطع ارتباط فعالین زنان با خانواده هایشانبنابه گزارشات رسیده از زندان سنندج از وضعیت و شرایط خانم روناک صفارزاده و هانا عبدی از 7 روز پیش خبری در دست نیست.

در پی قطع تمامی ارتباطات این 2 فعال زنان روز شنبه 13 مهرماه خانواده های آنها به زندان سنندج مراجعه نمودند و خواستار مطلع شدن از وضعیت فرزندان خود بودند زندانبانان به آنها اطلاع دادند که شورای زندان تصمیم گرفته است که به مدت 3 هفته تمامی ارتباطات آنها را با خانواده هایشان قطع کند. خانواده این 2 فعال زنان خواستار علت قطع ارتباط و بی اطلاع بودن از وضعیت فرزنداشان شدند ولی در این باره به آنها جوابی داده نشد.

قطع ارتباطات غیر معمول و ناگهانی این 2 فعال زنان باعث نگرانی شدید خانواده های آنها شده است.

گفته می شود که این 2 فعال زن در اعتصاب غذا بسر می برند و وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن آنها و خانواده هایشان اقدام به قطع ارتباطات آنها نموده است و بیم آن می رود که آنها به سلولهای انفرادی منتقل شده باشند و با خطر جدی شکنجه و آذیت و آزار مواجه باشند .

خانم روناک صفار زاده 17 مهر ماه 1386 دستگیر و به سلولهای انفرادی وزارت اطلاعت منتقل گردید و چند ماه تحت شکنجه های بازجویان قرار داشت. او همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد. خانم هانا عبدی 22 ساله دانشجوی رشته روانشناسی در آبان ماه 1386 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان اداره اطلاعات سنندج منتقل گردید او چند ما در سلولهای انفرادی تحت شکنجۀ بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. او در 28 خردادماه به 5 سال زندان و تبعید به شهرستان گرمیه محکوم گردید .

در حال حاضر تعدادی زیادی از زنان زندانی سیاسی در زندان بسر می برند که عبارتند از: خانمها فاطمه گفتاری،شهلازرین فر،شهناز کیپور،زهرا اسدپور گرجی،فاطمه جوشن می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، قطع ارتباط خانواده ها و بی خبر نگه داشتن آنها از وضعیت و شرایط عزیزانشان را محکوم می کند و نسبت به شکنجه آنها هشدار می دهد و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و بخصوص زندانیان سیاسی زن در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

14مهر 1387 برابر با 05 اکتبر 2008

شرایط زندانیان سیاسی فوق به سازمانهای زیر گزارش شد

1-عفو بین الملل

2- شورای حقوق بشر سازمان ملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: