۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

انتقال یک زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدامبنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان یک زندانی صبح روز یکشنبه جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل گردید.

زندانی که روز یکشنبه 5 آبان ماه به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل گردید آقای غلامرضا سعیدی از بند افاغنه می باشد.غلامرضا سعیدی 20 ساله که 2 سال پیش به اتهام قتل دستگیر شد بود.

هدف از این اعدامها چیزی جزء ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم نیست.مردمی که از فشار و سرکوب به تنک آمده اند و خواهان حقوق خود می باشند ولی جواب حکومت نسبت به این خواسته ها دستگیری، شکنجه و اعدامهای دسته جمعی است.

تمامی احکام قرون وسطائی مانند اعدام زندانیان سیاسی، اعدام کودکان، سنگسار، قطع اعضای بدن به دستور و تایید شخص رئیس قوه قضائیه شاهرودی صورت می پذیرد.این مجازاتهای ضد بشری بر خلاف قوانین و معاهدات حقوق بشری و بین المللی است که این رژیم متعهد به اجرای آنها است. و از انجایی که هدف از این اعدامها ایجاد رعب و وحشت در جامعه است بعنوان جنایت علیه بشریت محسوب می گردد و می بایست آمرین و عاملین این اعمال ضد بشری بخاطر نقض حقوق اولیه انسانها و نقض قوانین بین المللی مورد پیگرد بین المللی قرار گیرند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ضمن محکوم کردن اعدامها در ایران از تمامی سازمانهای حقوق بشری جهانی برای پایان دادن به موج لاینقطع اعدامها در ایران خواستار اقدامات گسترده جهانی است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

5 آبان 1387 برابر با 26 اکتبر 2008

شرایط زندانیان فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد

1-عفو بین الملل

2- شورای حقوق بشر سازمان ملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: