۱۳۸۸ تیر ۱۸, پنجشنبه

آغاز اعتراضات جوانان و مردم تهران در میدان انقلاببنابه گزارش رسیده از تهران ، لحظاتی پیش تعدادی از جوانان در میدان انقلاب اعتراضات خود را آغاز کردندو نیروهای سرکوبگر بسوی آنها یورش بردند.
تعداد زیادی از جوانان و دانشجویان در میدان انقلاب تجمع کردند و اعتراضات خود را از لحظاتی پیش آغاز کردند .از خیابان آزادی و فردوسی و نقاط مختلف به سمت میدان انقلاب در حال حرکت هستند . جوانان شعارهایی مانند مر گ بر دیکتاتور و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. درگیریها در میدان انقلاب از شدت بیشتری برخوردار است.
تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر در خیابانها مسقر شدند و تعداد آنها بسیار زیاد می باشد و در مواردی به جوانان حمله می کنند و آنها را مورد ضرب وشتم قرار میدهند همچنین اقدام به پرتاب گاز اشک آور بسوی تجمع کنندگان می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی ایران، اعتراضات از حق مسلم مردم ایران می باشد و سرکوبگران در صورت سلب حق آنها و تعدی به حقوق مردم ایران مرتکب جنایت علیه بشر می شوند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
18 تیر 1388 برابر با 9 ژولای 2009

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: