۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

گسترش اعتراضات گسترده در نقاط مختلف تهران

بنابه گزارشات رسیده جوانان دختر و پسر که بسوی مصلی تهران با مترو در حال حرکت بودن بصورت یکدست در مترو و در طی مسیر اقدام به دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر نمودند.
تعداد زیادی از مردم تهران که با مترو بسوی مصلی تهران در حال حرکت بودن از بدو سوار شدند اقدام به دادن شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر سر می دادند. مترو که بسوی مصلی تهران حرکت می کرد ایستگاه مصلی را بسته اند و در آنجا توقف نمی کند و بدین وسیله سعی در جلوگیری از آمدن مردم به این نقطه می شوند. مردم که قصد گرامیداشت چهلمین شب ندا را دارند ناچار هستند که در ایستگاه مترو مفتح پیاده شوند.جوانان وقتی که از مترو پیاده می شوند با بالا بردن دستان خود به علامت پیروزی خارج می شوند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند می دهند.
در حال حاضر در نقاط مرکزی و جنوبی شهر اعتراضات در میادین و خیابانها ادامه دارد و لحظه به لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود.
نیروهای سرکوبگر گارد ویژه که مقابل درب مترو ایستاده اندو هنگام خروج مردم بسوی آنها یورش می برند و آنها را آماج باتون های خود قرار میدهند حوالی ساعت 20:00 در اثر ضربات باتون 6 نفر زخمی و در حدود 12 نفر دستگیر شدند. علیرغم وحشیگری گارد ویژه برای متفرق کردن آنها ،مردم بصورت جنگ و گریز در نقاط مختلف جمع می شوند و اعتراضات خود را ادامه میدهند و حاضر به متفرق شدن نیستند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود.
8 مرداد 1388 برابر با 30 ژولای 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: