۱۳۸۸ تیر ۱۵, دوشنبه

ادامه اعتراضات گسترده شبانه مردم تهران باعث یاس و نا امیدی سرکوبگران


بنابه گزارشات رسیده از تهران،مردم تهران امشب همانند شبهای دیگر بر بام خانه های خود حاضر شدند و فریادهای اعتراض آمیز خود را بر علیه مستبدین حاکم گسترده تر سر دادند.
افراد شرکت کننده در این اعتراضات از سنین مختلف می باشند از زنان و مردان مسن تا دختران و پسران جوان و کودکان هستند. اعتراضات مردم حوالی ساعت 22:00 بر بام خانه های خود آغاز می شود . آنها با فریادهای رسای خود بر علیه ظلم وستم حاکم و شبهای تاریک استبداد می شورند. فضای تهران آکنده از بانک الله اکبر و فریاد مرگ بر دیکتاتور است این فریادها در هر کوی و محله شنیده می شد. فریادهای پی در پی اعتراضات مردم لرزه بر اندام مستبدین می اندازد. حتی کسانی که سوار بروسائل نقلیۀ خود هستند در خیابانها فریادهای اعتراض آمیز سر میدهند. فریادهای اعتراضات مردم تهران تا ساعت 22:30 ادامه یافت.
نیروهای سرکوبگر که در پایگاههای بسیج و مساجد محل مسقر هستند از شدت یورشهای آنها به منازل و اموال مردم کاسته شده است و حالتی از یاس و انفعال بر آنها حاکم شده است . قدرت واکنش از آنها سلب شده است و مقهور ارادۀ مردم شده اند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از فریادهای اعتراض آمیز مردم ایران حمایت می کند و اعتراضات را از حقوق اولیۀ آنها میداند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
16 تیر 1388 برابر با 7 ژولای 2009


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: