۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

یورش به دانشگاه نوشیروانی بابل و دستگیری 2 تن از دانشجویان


د.
بنابه گزارشات رسیده از دانشگاه نوشیروانی بابل ، ساعاتی پیش مامورین وزارت اطلاعات به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل یورش بردند و حداقل 2 دانشجوی این داشنگاه را دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.
حوالی ساعت 13:00 امروز مامورین وزارت اطلاعات به سمت 2 دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل یورش بردند و یکی از آنها را دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.دانشجوئی که امروز دستگیر شد نیما نحوی نام دارد. او در روزهای اخیر بارها مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفته بود. او در این یورشها که توسط مامورین وزارت اطلاعات صورت می گرفت دچار صدماتی شده بود ولی با حمایت سایر دانشجویان هر بار طرح دستگیری او خنثی میشد.
بنابه گفتۀ فعالین دانشجوئی این دانشگاه صبح امروز مامورین وزارت اطلاعات علی تقی پور دانشجوی دیگر این دانشگاه را دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.
در حال حاضر ایمان صادقی،محسن برزگر،حمید جهان تیغ و سیاوش سلیمی نژاد در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برند. هنوز از محل بازداشت و وضعیت آنها هیچ خبری در دست نیست. بنابه گفتۀ دانشجویانی که اخیر از بازداشت مامورین وزارت رها یی یافتند. بازجویان وزارت اطلاعات داشجویان زندانی را تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار میدهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانۀ مامورین وزارت اطلاعات به حریم دانشگاه و دستگیری دانشجویان و تحت شکنجه قرار داند و بی اطلاع نگه داشتن خانواده های آنها از محل بازداشت و وضعیت آنها را محکوم می کند. از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار پایان دادن به سکوت در مقابل جنایتهای که توسط این رژیم علیه مردم ایران و بخصوص دانشجویان روا داشته می شود است و همچنین برای پایان دادن به این جنایتها خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
10 تیر 1388 برابر با 01 ژولای 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: