۱۳۹۲ مهر ۱۴, یکشنبه

وضعیت حاد جسمی مولوی نقشبندی امام جمعه راسک و ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از درمان ویبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» شرایط جسمی زندانی عقیدتی مولوی نقش بندی امام جمعه راسک در زندان مرکزی زاهدان حاد می باشد اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع انتقال وی به مراکز درمانی هستند .
در طی روزهای گذشته وضعیت جسمی  زندانی عقیدتی مولوی نقش بندی امام جمعه راسک به وخامت گراییده است او   در اثر شکنجه های غیر انسانی جسمی دچار ناراحتی حاد کلیوی و سایر بیماریها است واز  دردهای طاقت فرسایی  رنج می برد و نیاز مبرم به درمان دارد. اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی هستند و حتی او را به بهداری زندان که فاقد وسایل درمانی لازم است منتقل نمی نمایند.
مولوی نقشبندی در دادگاه فرمایشی که برای وی و یارانش تشکیل شده بود ، می گوید که در وزارت اطلاعات به من گفته اند که زجرکشت می کنیم و اگر وزارت اطلاعات با من خصومتی دارد چرا این جوانان را فدا می کند.
مولوی نقشبندی حدودا ۷۰ ساله  امام جمعه اهل تسنن راسک می باشد.او در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان منتقل شدند و تا یک ماه پیش در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. او در حال حاضر در سلولهای انفرادی بخشی از قرنطینه زندان زاهدان  که در دست بازجویان وزارت اطلاعات می باشد زندانی است و از داشتن هرگونه ارتباط با خانواده اش محروم می باشد.وضعیت سلولها انفرادی بند قرنطینه قرون وسطایی است.زندانیان سیاسی فقط یک پتوی کثیف مندرس  و مملو از شپش را دارا هستند . سلولها تاریک می باشند و تنها یک دریچه کوچک دارند که به ندرت نور آفتاب وارد سلول می شود.وضعیت غذایی در این بند به لحاظ کمی و کیفی در حد زنده ماندن است ، زندانی حق هواخوری را ندارد.استفاده از سرویسهای بهداشتی بسیار محدود می باشد و زندانی مدتها از استحمام محروم می باشد.حق استفاده از امکانات درمانی را ندارد . هرگونه اعتراض زندانی به این شرایط با کابل و شلکنگ و سایر ابزارها شکنجه با وحشیانه ترین شکل پاسخ داده می شود. زندانیان در این بند دائم مورد توهینهای مختلف قرار دارند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری، انتقال به سلول انفرادی ، شکنجه های قرون وسطایی برای گرفتن اعترافات دروغین به منظور پرونده سازی و صدور احکام سنگین ضدبشری اعدام وعدم درمان این روحانی سالخورده را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات که مسئول( یورش به منازل مردم، دستگیری، بکار گیری شکنجه های وحشیانه به منظور گرفتن اعترافات دروغین علیه زندانی بی دفاع) و آخوند صادق لاریجانی جنایتکار علیه بشریت که مسئول تایید و صدور دستور اجرای احکام اعدام های گروهی می باشد به دادگاه ها ی جنایی بین المللی است.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۴ مهر۱۳۹۲ برابر با ۶ اکتبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: