۱۳۹۲ آبان ۲, پنجشنبه

تشدید فشارهای غیر انسانی و طاقت فرسا علیه زندانیان سیاسی هموطن بلوچبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » تشدید فشارهای غیر انسانی  علیه زندانیان سیاسی هموطن بلوچ.
در طی هفته های گذشته فشارهای غیر انسانی و طاقت فرسا علیه زندانیان سیاسی هموطن بلوچ تشدید  یافته است . از جمله می توان به انتقال ۳ نفر از زندانیان سیاسی  به سلولهای انفرادی بند قرنطینه اشاره کرد .این زندانیان سیاسی عبارتند از هادی آبادیان ، کریم بخش بلیدهی و مسعود ناروئی . زندانی سیاسی مسعود نارویی بدلیل اعتراض به تبعیضات مذهبی روز یکشنبه ۲۸ مهرماه به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل گردید . این زندانی سیاسی از لحظه انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده است و همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد . زندانی سیاسی  کریم بخش بلیدهی ۳۴ ساله از بند ۵ زندان زاهدان که بیش از ۴ سال است که در زندان بسر می برد .در هنگام دستگیری مامورین وزارت اطلاعات به پای وی گلوله شلیک کردند و به خاطر عدم درمان پای وی ناقص می باشد. این زندانی سیاسی به دلیل اعتراض به  برخوردهای وحشیانه یک سرهنگ سپاه پاسداران به نام سرهنگ شکوری که به دلیل رشوه خواری و فساد اخلاقی  زندانی است و  در حال حاضر رئیس بند  ۵ می باشد به بند قرنطینه منتقل شده است . همچنین هادی آبادیان که نزدیک به ۲ هفته است بدون دلیل به سلولهای بند قرنطینه منتقل شده است و مورد شکنجه های جسمی و روحی پاسداربندها قرار دارد.
دستور انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه  توسط بازجویان وزارت اطلاعات صادر می شود و از طریق یکی از شکنجه گران زندان مرکزی زاهدان به نام غلامی رئیس اطلاعات زندان به اجرا گذاشته می شود . این فرد شخصا زندانیان سیاسی و عادی را در بند قرنطینه مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار می دهد.  
از طرفی دگیر دارو را برای زندانیان سیاسی و عادی در این زندان قطع کرده اند .لازم به ذکر است که  زندانیان سیاسی در اثر شکنجه جسمی بازجویان وزارت اطلاعات و شرایط قرون وسطایی زندان دچار بیماریهای مختلف و حاد هستند و نیاز مبرم به دارو دارند. فردی  به نام یوسفی که از مامورین اطلاعات است و به عنوان رئیس بهداری منصوب شده  و هیچگونه علم پزشکی ندارد ، در موارد متعدد زندانیان سیاسی و عادی که برای درمان به بهداری مراجعه می کنند را در همان بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار می دهد که  آخرین مورد آن ضرب و شتم زندانی سیاسی ایرج محمدی توسط این فرد است. یوسفی به زندانیان سیاسی و عادی می گوید که داروهای خودشان را از بیرون از زندان تامین نمایند.
با آغاز فصل پاییز و شروع فصل سرما ،زندانیان  در روز کمتر از ۲ ساعت آب گرم برای استحمام دارند. این در حالی است که در هر بندی که ظرفیت آن ۹۰ نفر می باشد  بیش از ۳۵۰ نفرجای داده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشدید فشارهای غیر انسانی ، انتقال به سلولهای انفرادی و عدم درمان زندانیان سیاسی و عادی در زندان مرکزی زاهدان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.
 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۲آبان ۱۳۹۲ برابر با ۲۴ اکتبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: