۱۳۹۲ مهر ۹, سه‌شنبه

تیراندازی بسوی یک کارگر مهاجر بی گناه افغان و زخمی کردن ویبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» نیروی سرکوبگر انتظامی در شهر زاهدان به سوی یک کارگر مهاجر افغان که در کارگاه خرید و فروش آهن مشغول بکار بود تیراندازی کردند و او را مجروح نموده و به زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند.
زندانی علیم شیخی ۲۲ ساله که در یک کارگان آهن فروشی در خیابان خاتم  شهر زاهدان مشغول بکار بود مورد  یورش مامورین نیروی انتظامی قرار گرفت. این جوان بی دفاع از ترس دستگیر شدن و اخراج از ایران اقدام به فرار نمود ولی نیروی سرکوبگر انتظامی بدون هشدارهای اولیه اقدام به تیراندازی بسوی وی نمود و این جوان را از ناحیه پای چپ مورد اصابت ۲ گلوله قرار داد.
این مهاجر افغان  در حالی که دچار خونریزی بود به زندان مرکزی زاهدان منتقل گردید و پس از چند ساعت که در اغما فرو رفت او را به بهداری زندان منتقل کردند در آنجا فقط مورد پانسمان قرار گرفت و پس از به هوش آمدن او را مجددا به بند ۵ زندان مرکزی زاهدان بازگرداندنن.علیرغم گذشت بیش از یک هفته این مهاجر افغان بدون درمان در بند رها شده است و خطر جدی عفونت زخمهای پایش جان او را در معر ض خطر  قرار داده است.
از طرفی دیگر ماموران آگاهی تقریبا روزانه این کارگر مهاجر را به آگاهی زاهدان می برند و او را مورد بازجویی و شکنجه قرار می دهند که وی باید اعتراف کند آهن الات اسقاطی دزدی را خریداری می کرده است. این در حالی است که او تنها کارگری بیش نیست که در کارگاه خرید و فروش آهن کار می کرده است و ربطی به خرید و فروش آهن ندارد.
در منطقه بلوچستان و بخصوص در زاهدان مردم وقتی با مامورین سرکوبگر نیروی انتظامی مواجه می شوند به خاطر اینکه  مورد ازیت وآزار آنها قرار نگیرند از آنها وحشت دارند و فرار می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تیراندازی بی دلیل به کارگر مهاجر افغان که منجر به زخمی شدن وی و زندانی کردن بی دلیل او را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۹ مهر۱۳۹۲ برابر با اول اکتبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بن الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: