۱۳۹۲ آبان ۳, جمعه

پیام زندانی سیاسی علی معزی به۲ فرزند زندانی در زندان لیبرتی عراق


پیام زندانی سیاسی علی معزی به ۲ فرزندش و یاران آنها   که در زندانی موسوم به لیبرتی در عراق محبوس می باشند و بیش از ۵۰ روز است که در اعتصاب غذا بسر می برند. این پیام برای انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است متن پیام به قرار زیر می باشد:
به نام پروردگار برتر،
فرزندان مجاهدم هجرت ، فروغ ،
ساير بستگان  و دوستان و اشرفيان برشما باد درود
بیش از يكماه از اعتصاب غذاي شما در شرايطي دشوارو طاقت فرسا مي گذرد
دربرابرپايداري پرشكوه،  خلق حماسه ها  و اراده خلل ناپذيرتان جز فرود آوردن سر تعظيم چه مي توان گفت
شما سرمايه هاي شرف و وارث خون و پيام يك صد هزار شهداي مجاهد و مبارز معاصر هستيد
سلاح شما عزم استوار و ايمان راسخ شما است
بنابر اين كيد و مكر و زد و بند دشمنان دون در مصاف با اين پايداري  و مقاومت سوخته خواهد شد
ما زندانيانسیاسی وجمع كثيري محبان و  حاميان شما دست در دست  يكديگر زير سايه و چتر مقاومت آن قلب تپنده است  كه بايكديگر پيوند ميخوريم  ، تجديد حيات مي كنيم  و تكثير مي شويم .
شب را شما شكستيد هان اي طلايه داران
معناي آفتابيد هان اي وجودتان روز
اگر اين ايستادگي و پايداريها نبود چه چيز قابل اعتناي  ديگري مي توانست بيانگر شرف و... باشد .خداوندا صبر و پايداري  از آن اين پويدگان صديق  راهت و ضمانت پيروزي حتمي  از آن توست  زيرا كه تو خود قوام و دوام اين راه را بر عهده گرفته اي و گفته اي
هذا  صراط علي المستقيم و اعلام داشته اي   كه كان حق علينا نصرالامومنين پس عليك نصر المجاهدين
بار الهي بر توباد ياري موحدان و مجاهدانت،
  پيروز و سرفراز باشيد
علی معزی
زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه کرج
مهر ماه ۱۳۹۲
info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: