۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه

احضار فعال دانشجویی پیمان عارف به دادگاه به دلیل افشای شکنجۀ شلاق زدن


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران " پیمان عارف، روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی جهت محاکمه به شعبه 1172 دادگاه جزایی تهران احضار گردید
بر اساس ابلاغیه ای که روز گذشته به دست این زندانی سیاسی تازه آزادشده رسیده است، شعبه 1172 دادگاه جزایی مجتمع قضایی قدس پیمان عارف را احضار نموده تا در ساعت 9.5 صبح روز 15 مرداد ماه در این شعبه حضور یابد تا در خصوص آنچه که در اخطاریه "شکایت ماموران" قید گردیده است محاکمه شود.
این جلسه محاکمه مربوط است به پرونده بازداشت 24 اسفند ماه گذشته پیمان عارف بر اساس شکایت بهرام رشته احمدی معاون امنیت دادستان تهران به اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با سایت کلمه" پس از آزادی بعد از اجرای غیرقانونی حکم شلاق در دادسرای اوین در 17 مهرماه سال گذشته.
در این شکایت که به شکلی غیرقانونی در دادسرای امنیت (مقدس) مستقر در زندان اوین که تحت ریاست رشته احمدی (شاکی) است مطرح گردیده ، مورد تعقیب قرار گرفته و منجر به بازداشت عارف به شکل "توقیف غیرقانونی" از 24 اسفند تا 15 فروردین گذشته گردید، توسط بازپرس شعبه دوم امنیت به ریاست بازپرس عبدی در اردیبهشت ماه گذشته علیرغم تاکید این روزنامه نگار بر غیرقانونی بودن پرونده و مغایرت آن با اصل "اعتبار امر مختومه"، منجر به اخذ دفاع آخر گردید و در حال حاضر نیز با توجه به عدم شمول صلاحیت دادگاه انقلاب درباره اتهام انتسابی به دادگاه جزایی مجتمع قضایی قدس ارجاع گردیده است.
بهرام رشته احمدی معاون امنیت دادستان تهران و رییس دادسرای اوین در این شکایت مدعی گردیده است که پیمان عارف در بخشی از مصاحبه اش بعد از اجرای غیرقانونی حکم شلاق در 17 مهرماه گذشته با سایت کلمه که گفته است "احساس کردم صدای آقای رشته احمدی را نیز زمانیکه شلاق ام میزدند شنیدم و گمان میکنم وی نیز پشت سرم حضور داشت."، در مورد او به قصد تشویش اذهان عمومی نشر اکاذیب نموده است .
رشته احمدی همچنین مدعی گردیده که به هنگام شلاق زدن پیمان عارف در دادسرای اوین از اتاقش خارج نشده است!
گفتنی است که پیمان عارف در 17 مهرماه گذشته و در پایان دوره محکومیت زندان اش ، قبل از آزادی از بند 350 زندان اوین نخست به دادسرای اوین منتقل شد و در طبقه پایین این دادسرای امنیتی حکم 74 ضربه شلاق تعزیری اش که توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام "اهانت به رییس جمهور از طریق نگارش و انتشار نامه سرگشاده" صادر گردیده بود در شرایطی غیرقانونی و مغایر با آیین نامه نحوه اجرای مجازاتهای اعدام، رجم و شلاق و در واقع به صورت حدی  و با جلد نمودن این زندانی سیاسی اجرا گردید!
پس از آن بود که یکبار دیگر این عضو جبهه ملی ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه در مورد اجرای حکم شلاق با سایت کلمه و تلویزیون بی.بی.سی در 8 آبان بازداشت و در 20 آذر گذشته در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه گردید که منتج به صدور رای برائت پیمان عارف گردید ولی ظاهرا مقامات دادستانی تهران از صدور رای برائت ناراضی بوده و در اقدامی غیرقانونی دوباره همان پرونده مصاحبه درباره حکم شلاق را با تغییر عنوان اتهامی از "تبلیغ علیه نظام" به "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" مجددا همان پرونده را مفتوح نموده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازی و احضار فعال دانشجویی پیمان عارف به دادگاه به صرف افشای شکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی شلاق زدن را به عنوان جنایت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه و شکنجه گرانی که از نام قاضی سوء استفاده می کنند به شورای امنیت سازمان ملل میباشد .
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
29 تیر 1391 برابر با 19 ژولای 2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net                
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است


هیچ نظری موجود نیست: