۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

انتقال گروهی از زندانیان زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" حداقل 5 زندانی از واحد 2 زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام به سلولهای انفرادیزندان اوین منتقل شدند.
روز دوشنبه 26 تیر ماه حوالی ساعت 13:00 حداقل 5 نفر از زندانیان سالنهای 1،2 و 3 واحد 2 زندان قزل حصار جهت اجرای اعدام های گروهی و  قرون وسطایی به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شدند.
از سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار 2 زندانی،از سالن 2 واحد 2  دو زندانی و از سالن 3 واحد 2 یک زندانی را از سلولهایشان خارج کردند و با زدن دست بند و پابند به زندان اوین منتقل شدند.
پس از یک وقفۀ چند روزه در اجرای احکام ضدبشری اعدام ، آخوند علی خامنه ای  برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه که از فقر و گرانی و دزدیهای میلیاردی و سرکوب و خفقان به تنگ آمده است به منصوبش در قوۀ قضاییه آخوند لاریجانی که از جنایتکاران علیه بشریت و نام وی در لیست ناقضین بین المللی قرار دارد دستور داده است که موج جدید اعدام ها را در تهران از سر گیرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج لاینقطع اعدام ها در ایران که به دستور شخص آخوند علی خامنه ای و توسط منصوب وی در قوۀ قضاییه به اجرا گذاشته می شود را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
27 تیر 1391 برابر با 17 ژولای 2012

گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
                     
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
      

هیچ نظری موجود نیست: