۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

2 زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج صدور حکم اعدام برای 5 خوزستانی را محکوم کردند


زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی و خالد حردانی طی بیانیه ای که جهت انتشار در اختیار" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته شده است صد حکم اعدام برای 5 زندانی سیاسی خوزستانی را محکوم کردند و خواستار اقدامات بین المللی برای لغو کردن این حکم غیر انسانی شدند. متن بیانیه به قرار زیر می باشد:
مطلع شدیم که برای 5 زندانی سیاسی خوزستانی توسط قوۀ قضاییه  حکم اعدام صادر شده است لذا ما زندانیان سیاسی رضا شریفی بوکانی و خالد حردانی ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام خواستار لغو سریع و پایان دادن به صدور حکم اعدام در ایران هستیم وخواسته های خود را به قرار زیر اعلام می داریم:
1- محکوم کردن حکم اعدام غیر انسانی زندانیان سیاسی محمد علی عموری،هاشم شعبانی ،هادی راشدی ،جابر البوشوکه و مختار البوشوکه هموطنان عزیزمان در اهواز هستیم
2- خواستار محاکمۀ عادلانه و کاملا حقوقی و محاکمۀ قضایی غیر سیاسی با تشکیل هیئت منصفۀ عادل و همچنین داشتن وکیل و حضور رسانه های مستقل
3- پایان دادن به تبعیض های قومی ، سیاسی و اجتماعی در  استانهای مرزی ایران
4- از تمامی مجامع حقوق بشری انتظار داریم هر چه سریعتر برای جلوگیری از فجایع غیر انسانی اعتراض کرده و از دولت های دموکراتیک می خواهیم جهت جلوگیری از اجرای حکم اعدام ، سفرای دولت جمهوری اسلامی را احضار و نسبت به این عملکرد ضد بشری اعتراض و خوستار لغو حکم اعدام وآزادی آنها شوند.
زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی و خالد حردانی
تیرماه 1391

info@hrdai.net
                  
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: