۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

انتقال ۴ زندانی محکوم به اعدام اهل تسنن به سلولهای انفرادی و تجمع اعتراضی گسترده خانواده های آنها بنابه گزارشات رسیده  به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» انتقال تمامی زندانیان عقیدتی اهل سنت به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم ضدبشری اعدام و تجمع و اعتراضات  گسترده خانواده های زندانیان عقیدتی  اهل سنت در مقابل زندان قزل حصار برای متوقف کردن حکم ضدبشری اعدام فرزندانشان.
 شب گذشته مامورین گارد ویژه زندان به سلول ۴ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام باقی مانده در واحد ۳ یورش بردند و آنها را به  سلولهای انفرادی  زندان قزل حصار کرج منتقل کردند. در حال حاضر ۴ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام   به نام های  حامد احمدی، صدیق محمدی ،جمشید و جهانگیر دهقانی در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.هر ۴ زندانی از شب گذشته در اعتراض به انتقالشان به سلولهای انفرادی به منظور اجرای حکم ضدبشری اعدام دست به اعتصاب غذا زده اند.
    از طرفی دیگر خانواده های زندانیان عقیدتی اهل سنت شب گذشته پس از شنیدن خبر انتقال فرزندانشان به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم ضدبشری اعدام از سنندج عازم زندان قزل حصار شدند و حوالی ساعت ۰۵:۰۰ صبح روز پنجشنبه ۴ مهر ماه در مقابل زندان قزل حصار کرج تجمع نمودند و خواستار لغو حکم اعدام و آزادی بی قید و شرط فرزندان خود شدند.
زندانبانان ولی فقیه حاضر به پاسگویی نیستند و تنها به آنها گفته اند که تمامی فرزندانشان در سلولهای انفرادی بسر می برند و برای پراکنده کردن آنها به آنها می گویند که امروز تعطیل است و بروید و روز شنبه برگردید. 
انتقال این ۴ زندانی به سلولهای انفرادی  که برای اجرای حکم  اعدام می باشد در حالی صورت می گیرد که آخوند حسن روحانی در سازمان ملل متحد با نیرنگ و فریب  شعارهایی تحت عنوان نفی خشونت و مبارزه با آن و صلح  وعدالت و تدبیر بر زبان می راند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  برای نجات جان ۴ تن از  جوانان اهل سنت که در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند فراخوان می دهد واز کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نجان جان این ۲ زندانی عقیدتی خواستار اقدامات فوری است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۴ مهر۱۳۹۲ برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: