۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

محاصره یکی از محله های زاهدان و یورش وحشیانه به منازل بی دفاع مردم و مهاجرین افغانبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» از صبح روز گذشته یکی از واحدهای سپاه پاسداران به نام مرصاد یکی از محله های شهر  زاهدان را در محاصره کامل خود گرفته اند و خانه به خانه به  منازل مردم  یورش می برند.
از صبح روز پنجشنبه ۱۵ شهریور ماه یکی از واحده های سپاه پاسداران به نام مرصاد یکی از محله های شهر زاهدان به نام شیرآباد را به محاصره کامل خود در آورده اند و هیچکس حق ورود و خروج به این محله را ندارد.این واحد سرکوبگر بصورت خانه به خانه به منازل مردم یورش می برد خانه ها را مورد بازرسی قرار می دهد و وسایل شخصی آنها را تخریب می کند.
این یورش وحشیانه تخت عنوان اینکه خانواده های افغانی مهاجر که سالها است در آنجا زندگی می کنند را با کودکان ، زنان و مردان سالمند را وحشیانه توسط ماشینهای که از قبل پیش بینی شده است را به مرز منتقل می کنند و آنها را در بیابانهای نقاط مرزی رها می کنند.
طی گفتگویی که با چندین نفر از ساکنین این محل داشتیم  آنها اعلام کردند که تعدادی از خانواده های هموطن بلوچ را از محله جمع آوری کرده اند و به نقاط مرزی منتقل نموده اند.
این یورشهای وحشیانه که از روز گذشته شروع شده است همچنان ادادمه دارد و در بعضی موارد منجر به درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر شده است .
واحدی که به نام مرصاد می باشد از واحدهای سپاه تروریستی قدس است که در سرکوب خونین مردم بلوچستان بصورت روزانه  نقش ایفا می کند. 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، محاصره و ایجاد محدودیت ، یورش و اخراج مهاجرین افغانی و هموطنان بلوچ به نقاط بیابانی مرزی و رها کردن آنها به حال خود را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و کمیسر عالی پناهندگان خواستار دخالت برای پایان دادن به اعمال غیر انسانی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۶ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۱۳گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: