۱۳۹۲ شهریور ۱۷, یکشنبه

فراخوان برای نجات جان زندانی سیاسی افشین سهراب زاده که در حال زجرکش شدن استبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» زندانی سیاسی افشین سهراب زاده با تزریق عمدی آمپول مشکوک دچار تشنج گردید و با وضعیت جسمی  بسیار وخیم ،بدون انجام عمل جراحی به زندان میناب بازگردانده  شد. بازجویان وزارت اطلاعات با تزریق آمپول مشکوک و عدم انتقال این زندانی به بیمارستان به منظور انجام عمل جراحی قصد زجر کش کردن این زندانی سیاسی را دارند.
روز شنبه ۱۶ شهریور ماه زندانی سیاسی افشین سهراب زاده برای تزریق آمپول مسکن به بهداری زندان منتقل شد .فردی به نام پیرانی یار که تحت عنوان پرستار در بهداری زندان می باشد و نسبت به زندانیان سیاسی و بخصوص افشین سهراب زاده  کینه عمیقی دارد، ابتدا با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی اقدام به فحاشی و بد رفتاری با این زندانی سیاسی که در شرایط وخیم جسمی بسر می برد نمود. سپس به عمد آمپول مشکوکی به وی تزریق نمود که منجر به بدتر شدن حال این زندانی شد و نهایتا این زندانی سیاسی دچار تشنج گردید.
بعد از چند ساعت همبندیان وی که شاهد حالت تشنج و وخامت شدید حال این زندانی سیاسی بودند او را با کمک ۲ زندانی سیاسی دیگر به نام های کریم موسی زاده و محمد رضا(میثم) حسینی مجددا به بهداری زندان منتقل کردند.علیرغم اینکه زندانی سیاسی افشین سهراب زاده در شرایط وخیمی بسر می برد و قادر به حرکت نبود  و توسط ۲ زندانی حمل می شد مجددا با فحاشی و هتاکی و برخوردهای وحشیانه پیرانی یار که تحت عنوان پرستار در بهداری زندانی می باشد مواجه شدند فرد مربوطه نه تنها حاضر به بیدار کردن پزشک زندان نشد بلکه از رسیدگی پزشکی به این بیمار خوداری کرد و او را با وضعیت وخیم جسمی به سلول بازگرداندند وصبح روز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه زندانی سیاسی افشین سهراب زاده با وضعیت وخیم جسمی مجددا به زندان میناب بازگردانده شد
بهرام کشتکار رئیس اطلاعات زندان، زندانیان سیاسی کریم موسی زاده و محمدرضا (میثم) حسینی را فراخواند و با زدن دست بند و پابند آنها را ابتدا به اطلاعات زندان و سپس به دفتر رئیس زندان بردند و پس از بازجویی طولانی مدت زندانی سیاسی کریم موسی زاده را برای تحت فشار قرار دادن  به بند کارگری منتقل نمودند و زندانی سیاسی محمد رضا حسینی را ابتدا به بند ۳ و سپس مجددا به بند زندانیان سیاسی بازگرداندند.
زندانی سیاسی افشین سهراب زاده ۲۶ ساله  مدتها است که از خونریزی داخلی به دلیل شکنجه های جسمی رنج می برد.او اوایل مرداد ماه به منظور عمل جراحی در یکی از بیمارستانهای بندرعباس بدلیل حاد شدن وضعیت جسمی اش از زندان میناب به زندان مرکزی بندر عباس منتقل شد. او دچار خونریزی داخلی  و مجرای ادراری است و دردهای شدید و طاقت فرسا که امکان هرگونه خواب و استراحت را از این زندانی جوان گرفته  است.او همچنین دچار کاهش شدید وزن شده است  و بازجویان وزارت اطلاعات تحت عنوان اینکه پرونده پزشکی وی گم شده است از انتقال او به بیمارستان وانجام عمل جراحی خوداری می کنند و تنها به تزریق آمپولهای مسکن قوی که ۳ بار در روز صورت می گیرد اکتفا می کنند و در اکثر مواقع از تزریق این آمپولها نیز خوداری می کنند و عملا بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه در حال زجرکش کردن این زندانی جوان هستند.
دلیل بیماری این زندانی سیاسی جوان شکنجه های وحشیانه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات کامیاران می باشد. شهرام رحیمی معاون اداره اطلاعات کامیاران که یکی از شکنجه گران وزارت اطلاعات می باشد به حدی این زندانی سیاسی جوان را شکنجه کرده است که رودها، بیضه ها و مجاری اداری  وی دچار آسیب دیدگی شدید گردیده و علیرغم بستری شدن در بیمارستان نظامی سنندج بهبود نیافته است . بازجویان وزارت اطلاعات به عمد وی را درمان نمی کنند همچنانکه که به خودش گفته بودند که تورا اعدام نخواهیم کرد بلکه زجرکشت خواهیم کرد.
خانواده این زندانی جوان دچار فقر و تنگدستی هستند و حتی قادر به پرداخت هزینه راه برای ملاقات با فرزندشان نیستند.
شیوه تزریق آمپولهای مشکوک تا به حال در ۲ زندان علیه زندانیان سیاسی بکار برده شده است مدتی پیش علیه زندانی سیاسی هموطن بلوچ جیهند ریگی در زندان زادهان به کار برده شد که باعث وخیم شدن وضعیت جسمی وی شده است.
یکی از شیوه های ضدبشری که ولی فقیه رژیم، آخوند علی خامنه ای به آخوندی که در راس وزارت اطلاعات قرار می گیرد دستور اجرای آن را می دهد شیوه زجر کش کردن زندانیان سیاسی است و از این کار هم ابایی ندارد.سکوت و بی عملی  کمیسر عالی حقوق بشر تا به حال باعث شده است که تعداد بیشماری از ایرانیان در زندانهای ولی فقیه جان خود را از دست بدهند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،برای نجات جان این زندانی سیاسی که در مقابل چشم جهانیان درحال زجر کش شدن است فراخوان می دهد و از کمیسر عالی و گزارشگر ویژه حقوق بشر خواستار دخالت برای نجات جان این زندانی سیاسی و سایر زندانیان سیاسی محبوس در اردوگاه های مرگ ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای حاکم بر ایران است  .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۷ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۸ سپتامبر ۲۰۱۳گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: