۱۳۹۲ شهریور ۲۰, چهارشنبه

احضار ، بازجویی و تهدید همسر آقای کاظمینی بروجردی توسط دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیهبنابه گزارشات ارسالی  به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» به منظور تشدید فشارهای روحی علیه آقای کاظمینی بروجردی، خانم اکرم ولی دوستی  همسر وی به دادگاه ویژه روحانیت احضار و او را ساعتها تحت بازجویی،تهدید و فشارهای روحی قرار دادند.
روز دوشنبه ۱۸ شهریور ماه خانم اکرم ولی دوستی همسر زندانی عقیدتی آقای کاظمینی بروجردی  به دادگاه ویژه  روحانیت ولی فقیه آخوند علی خامنه ای احضار شد و ساعتها مورد بازجویی، تهدید و فشارهای روحی آنها قرار داشت.
هدف از این اعمال وحشیانه و غیر انسانی علیه خانواده  آقای کاظمینی بروجردی ایجاد فشارهای روانی علیه ایشان می باشد.
آقای کاظمینی بروجردی  زندانی عقیدتی و روحانی آزادیخواه ۷ سال است که در شرایط غیر انسانی ،تحت فشارهای قرون وسطایی قرار دارد و علیرغم بیماریهای متعددی که در اثر شکنجه های جسمی و روحی با آن مواجه است اما دادگاه ویژه روحانیت (دادگاه سرکوب روحانیون آزادیخواه ) از درمان وی و یا دادن مرخصی استعلاجی به او سر باز می زند و شرایط جسمی این روحانی را حاد نموده است.خانواده و هواداران وی در این مدت دائما با احضار ، بازجویی، تهدید و موارد متعدد دیگر مواجه بوده اند.    
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار ، بازجویی و تهدید خانم اکرم ولی دوستی  به صرف اینکه همسر آقای کاظمینی بروجردی است و از ایشان دفاع می کند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت  رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی  مانند آخوند صادق لاریجانی به مراجع قضایی بین المللی است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۱۱ اوت ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: