۱۳۹۲ شهریور ۲۵, دوشنبه

یکی زندانی بی دفاع با دوختن لبان و چشمان خود در اعتراض به شرایط غیر انسانی دست به اعتصاب غذای خشک زدبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »  روز گذشته زندانی محسن نگهبان در اعتراض به شرایط غیر انسانی و تبعید وی به زندان زاهدان روز گذشته ناچار به اعتصاب غذای خشک در زندان زاهدان شد زندانبانان ولی فقیه بجای رسیدگی به وضعیت این زندانی او را به سلولهای انفرادی قرنطینه منتقل کردند.
روز یکشنبه ۲۴ شهریور ماه زندانی محسن نگهبان ۲۵ ساله در اعتراض به رفتارهای وحشیانه و قرون وسطایی ،عدم رعایت حقوق زندانیان به عنوان یک انسان و تبعید وی از لرستان به زندان زاهدان با دوختن لبهایش و چشمانش دست به اعتصاب غذای خشک زد. خسروی رئیس زندان و غلامی رئیس اطلاعات زندان به جای گوش فرا دادن به مشکلات این زندانی و حل آنها  که وادار به اعتصاب غذای خشک شده است او را بلادرنگ به سلولهای انفرادی زندان زاهدان که شکنجه گاه زندانیان سیاسی و عادی است و شرایط آن وحشتناک می باشد منتقل نمود.
این زندانی حدودا ۳ سال پیش از لرستان به زندان زاهدان تبعید شده است و گفته می شود که اتهام وی داشتن سلاح می باشد او حدودا ۴ سال است که در زندانهای لرستان و بند ۴  زندانزاهدان  زندانی میباشد.
از زمانیکه آخوند حسن روحانی آخوند حیله گر و مکار و منصوب ولی فقیه در پست ریاست جمهوری  شده است. موج اعدام ها و فشارهای غیر انسانی علیه زندانیان مانند عدم درمان،کاهش شدید جیره غذایی، ندادن دارو به زندانیان ، وضعیت وخیم بهداشتی و رفتارهای وحشیانه زندانبانان ولی فقیه علبه زندانیان شدت بیشتری به خود گرفته است. البته در این راستا رادیو و تلویزیون فارسی زبان بی بی سی سعی دارد که این آخوند جنایتکار علیه بشریت  را منتخب مردم ایران جا بزند و دائم برای این جنایت کار علیه بشریت به طرق مختلف تبلیغ می کند. این رسانه حتی کلامی در مورد موج اعدام ها و رفتارهای وحشیانه با زندانیان سیاسی مستقل و آزادیخواه به زبان نمی آورد و دائم واقعیتها موجود در ایران را عکس و دلخواه آخوندها جلوه می دهد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشدید موج اعدام ها و افزایش فشارهای طاقت فرسا علیه زندانیان بی دفاع   را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم  و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ برابر با  ۱۶سپتامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: